Budynek gospodarczy na zgłoszenie - prawda czy mit?

Budynek gospodarczyBudynek gospodarczy, który nie wymaga od inwestora uzyskania wcześniejszego pozwolenia na budowę, jest możliwy, lecz musi to być taki obiekt budowlany, który będzie wpisywał się w obecne przepisy Ustawy o prawie budowlanym. Czytaj dalej i przekonaj się, że budynek gospodarczy na zgłoszenie może być dobrym i legalnym rozwiązaniem.

Wszelkie informacje o tym, kiedy można budować budynek gospodarczy na zgłoszenie, są opisane w Ustawie o prawie budowlanym, która jest najważniejszym dokumentem kształtującym zasady budownictwa w naszym kraju. Ustawodawca regularnie nowelizuje zawarte w nim kwestie, dopasowując przepisy do realiów współczesnego budownictwa. Najświeższa nowelizacja miała miejsce w lutym 2019 r.

Budynek gospodarczy na zgłoszenie - co warto wiedzieć?

Zmianą, która diametralnie wpłynęła na kwestie związane z budowaniem budynków gospodarczych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, był dzień wprowadzenia nowelizacji dotyczącej zmniejszenia obowiązków administracyjnych, które wcześniej musieli wykonywać wszyscy inwestorzy budowlani.

16 grudnia 2016 roku wprowadzono przełomowe zmiany, które umożliwiły budowanie budynków gospodarczych bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Dotychczasową konieczność uzyskania ostatecznej decyzji pozwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych zastąpiono koniecznością zgłoszenia zamiaru o wybudowaniu konkretnego obiektu budowlanego do właściwego organu administracji samorządowej. Aby można było z tego skorzystać, planowany budynek musi spełniać wszystkie założenia zawarte w odpowiednim artykule Prawa budowlanego, który traktuje o budynkach gospodarczych niewymagających złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przed rozpoczęciem prac budowlanych. Mitem jest jednak, że budowa "na zgłoszenie" nie wymaga dopełnienia szeregu formalności.

Trzeba bowiem sprawdzić w urzędzie / starostwie:

  • czy na danym terenie można wznosić budynki gospodarcze,
  • jakie są warunki zabudowy i czy są jakieś obostrzenia lub wykluczenia,
  • jakie dokumenty trzeba przygotować (nie wszystkie urzędy mają jednakowe wymagania),
  • określić termin rozpoczęcia prac,
  • dokonać zgłoszenia wraz z potrzebnymi dokumentami na minimum 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. Jeśli w terminie 21 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń, można rozpocząć budowę.

W niektórych warunkach jest też możliwa budowa budynków gospodarczych bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Dotyczy ona małych budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną.

Kiedy pozwolenie, a kiedy zgłoszenie? Wyjaśniamy

Pierwszym czynnikiem decydującym o tym, czy dany obiekt budowlany może zostać zbudowany po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia, czy jedynie po poinformowaniu odpowiednich organów, jest powierzchnia całkowita danego budynku. W przypadku budynku gospodarczego, który można budować jedynie na zgłoszenie, powierzchnia ta wynosi 35 m2.

To jednak nie koniec ograniczeń, które uniemożliwiają ewentualnym inwestorom wybudowanie budynku gospodarczego bez pozwolenia na budowę. Kolejną ważną kwestią jest rozpiętość maksymalna budynku gospodarczego, która nie może przekraczać 4,8 m. Co więcej, budynek gospodarczy na zgłoszenie nie może być konstrukcją budowlaną o więcej niż jednym poziomie.

Następnym czynnikiem, który może uniemożliwić wybudowanie budynku gospodarczego na zgłoszenie, jest rodzaj działki, na której ma stanąć taki budynek. Zgodnie z obowiązującym prawem może to być jedynie działka niezabudowana lub każdy inny rodzaj działki budowlanej, która ma inny status prawny niż zabudowa zagrodowa.

Ocena: 5.0

Komentarze