Fotowoltaika w Polsce 2019 - stan i przewidywania

Fotowoltaika w PolsceFotowoltaika w Polsce rozwija się niezwykle szybko. Sektor ten, jest jednym z najszybciej rozwijających się gałęzi Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na świecie. W poniższym artykule przedstawiamy dotychczasowy stan rozwoju fotowoltaiki w Polsce, oraz przyglądamy się przewidywaniom związanym z wykorzystaniem energii słonecznej w polskiej gospodarce. Podstawą informacji jest raport Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) z czerwca 2019.

Fotowoltaika do końca 2018 roku

Oblicza się, że do końca roku 2018 w Polsce łączna moc instalacji fotowoltaicznych wynosiła około 500 MW (obliczenia IEO). Jest to przybliżona moc, ponieważ według danych zebranych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) instalacje fotowoltaiczne w Polsce wytwarzają wyłącznie 147 MW. Tak znaczna różnica spowodowana jest zabraniem pod uwagę wyłącznie instalacji, które posiadają koncesję oraz małych instalacji OZE. Ponad 350 MW wytwarzana jest między innymi przez mikroinstalacje, które dominują na rynku fotowoltaiki. Dane zebrane przez URE nie obejmują również instalacji typu off-grid (nieprzyłączonych do sieci). Należy zauważyć, że szybki rozwój fotowoltaiki w Polsce można obserwować od około 5 lat, jednak rok 2018 był szczególnie dynamiczny dla rozwoju tej gałęzi OZE.

Fotowoltaika w Polsce 2019

Fotowoltaika w Polsce 2019 - do czerwca

Moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce oblicza się na obecną chwilę na ponad 700MW. Widzimy więc, że w ciągu pół roku w Polsce, moc instalacji wzrosła aż o 200MW. Przewiduje się, że Polska znajdzie się na 4 miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów mocy instalacji fotowoltaicznych (w 2018 roku Polska zajmowała 9 miejsce). Instalacje, które zostały zabrane pod uwagę podczas zbierania danych przez IEO to:

  • mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 kW (75% z nich to instalacje prosumentów indywidualnych) - mogą wytwarzać łącznie nawet 400MW;
  • małe instalacje - od 50kW do 500 kW - na koniec kwietnia łączna moc wynosiła 33 MW;
  • instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 500 kW - w przybliżeniu łączna moc może wynosić 75 MW;
  • instalacje PV, które wygrały aukcje OZE - ich łączna moc wynosi około 75 MW;
  • nieprzyłączone do sieci instalacje typu off-grid.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Polsce pod koniec roku 2018

Pod koniec ubiegłego roku, w Polsce działało 55 502 mikroinstalacji czerpiących energię z odnawialnych źródeł. Wytwarzały one łącznie 353 MW. Większość z nich było instalacjami fotowoltaicznymi, które produkowały około 350 MW. Widzimy więc, że fotowoltaika w Polsce cieszy się największą popularnością wśród OZE. 75% mikroinstalacji realizowanych było przez prosumentów indywidualnych (osób fizycznych). Pozostałe 25% należy przypisać do mikroinstalacji założonych w przedsiębiorstwach. Od 2015 roku zaobserwować można szybki rozwój fotowoltaiki w Polsce. Jest to spowodowane dotacjami w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (2014-2020), które przekroczyły w kwietniu 2019 roku 4 mld złotych.

Fotowoltaika w Polsce - przewidywania

Fotowoltaika w Polsce - przewidywania

Patrząc na obecne trendy przypuszcza się, że przez cały roku 2019 przybędzie w Polsce 1 GW mocy wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne. Przy takim wzroście, pod koniec roku łączna moc instalacji w Polsce wynosiłaby 1,5 GW. Projekt Polityki Energetycznej do 2040 roku zakłada, że do tego czasu w Polsce funkcjonować będą instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 20,2 GW. Natomiast projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 roku zakłada, że łączna moc instalacji PV wynosić będzie 1,7 GW. Wydaje się więc, że najbliższe lata będą bardzo atrakcyjne zarówno dla inwestorów, jak i dla firm, które oferują rozwiązania PV.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękujemy firmie Sunergo - profesjonalistom w dziedzinie fotowoltaiki.

Komentarze