III filar na wkład własny na mieszkanie

III filar na wkład własny na mieszkanieKNF to centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. KNF ma zadania również inicjować przedsięwzięcia która ożywiają naszą gospodarkę. Niedawno KNF wyszedł z inicjatywą, co zrobić by pobudzić nasze budownictwo i zachęcić ludzi do kupowania własnych mieszkań. Poniższy artykuł prezentuje tą propozycje.

Wielu Polaków boryka się z problemem gromadzenia oszczędności. Przyzwyczajamy się do życia na coraz wyższym poziomie, jednakże kosztem oszczędności - które nota bene i tak są wyższe w Polsce niż w innych krajach. Drugim problemem Polski są emerytury. Odpływa nam siła robocza młodych ludzi, a system emerytalny dalej w głównej mierze oparty jest na zasadach, iż to składki młodych dofinansowują emerytury.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego dla banków, instytucje kredytujące muszą wymagać od swoich klientów przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego co najmniej 10-procentowego wkładu własnego. KNF ma pomysł, aby w przyszłości wkład ten mógł być pokryty z oszczędności zgromadzonych przez kredytobiorców w III filarze.

Do 20 proc. wkładu własnego

W 2014 roku banki, zgodnie z rekomendacją S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wymagały jedynie 5-procentowego wkładu własnego na kredyt mieszkaniowy. Od 1 stycznia 2015 roku wymóg ten został zwiększony do 10 proc., a w kolejnych latach sięgnie on 15 proc. w 2016 roku oraz 20 proc. w 2017 roku. Bez oszczędności potencjalny kredytobiorca nie będzie miał możliwości zrealizowania zaplanowanej inwestycji mieszkaniowej.

KNF wychodząc na przeciw oczekiwaniom przyszłych kredytobiorców ma pomysł, aby oszczędności z III filaru, tj. zgromadzone na Indywidualnych Kontach Emerytalnych, Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego lub w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych, mogły zostać wykorzystane na wkład własny. Wdrożenie w życie takich zasad stanowiłoby realną zachętę dla wielu Polaków odnośnie indywidualnego oszczędzania na emeryturę i jednocześnie ułatwiłoby dostęp do kredytów mieszkaniowych.

Realna pomoc dla Polaków

Szacuje się, że 1,8 mln Polaków korzysta z II filaru emerytalnego, tj. posiada jeden rachunek w IKE, IKZE lub PPE. Według danych Dziennika Gazety Prawnej, jeśli wykorzystać by w chwili obecnej środki finansowe, jakie obywatele zgromadzili w III filarze (w IKE i IKZE) w ramach zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 20 proc., można by łącznie udzielić kredytów o wartości 25 mld zł. Do tego aktywa w PPE umożliwiłyby udzielenie kredytów dodatkowo w wysokości 10,2 mld zł. Rozwiązałoby to problemy braku oszczędności przez potencjalnych kredytobiorców i pobudziło akcję kredytową w bankach. W dłuższej perspektywie czasowej zwiększyłoby się także zainteresowanie kupnem nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym w Polsce.

Nie da się ukryć że to dobry krok. KNF myśli o Polakach i ich przyszłości. Środki zgromadzone w III filarze zawsze będą do dyspozycji ludzi, którzy mają alternatywę - albo wykorzystać je dla celów przyszłych oszczędności emerytalnych, albo dla celów środków własnych i wkładu mieszkaniowego.

Autor: fbhwasilewski.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze