Jak osiągnąć równowagę między światłem dziennym i sztucznym?

OświetlenieRacjonalne wykorzystanie światła, zarówno dziennego, jak i sztucznego, nie jest sprawą prostą. Chcąc jak najlepiej wykorzystać światło, należy oświetlenie przystosować do właściwości wzroku człowieka. Nieumiejętność korzystania ze światła może stać się przyczyną wypadków przy pracy, może też powodować choroby oczu i przedwczesne osłabienie wzroku.

Narząd wzroku człowieka nie był tak sprawny od samego początku. W ciągu milionów lat podlegał przemianom ewolucyjnym i w tym okresie przystosował się do warunków oświetlenia, z jakimi spotykał się najczęściej, a więc oświetlenia dziennego na otwartym terenie, gdyż oświetlenie sztuczne w zaraniu dziejów ludzkości nie było znane. Jak zatem umiejętnie połączyć oświetlenie dzienne i sztuczne?

Otwory świetlne

Światło naturalne dostarczane przez słońce bezpośrednio bądź pośrednio przez nieboskłon stwarza warunki oświetleniowe, do których organ wzroku ludzkiego jest najlepiej przystosowany. Nie znaczy to jednak, by spełniało ono dobrze swoje zadanie niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie doprowadzone do pomieszczeń i na stanowiska pracy.

Rozmiary otworów świetlnych i ich rozmieszczenie mają istotny wpływ na wykorzystanie światła dziennego. Wymiary otworów oświetleniowych i ich rozmieszczenie powinny być tak dobrane, aby zapewnić wystarczające natężenie oświetlenia na stanowisku pracy oraz aby zapobiec nadmiernemu przedostawaniu się bezpośrednio promieniowania słonecznego do wnętrza. Ważne jest, aby uzyskać pożądany kierunek padania światła, tak aby uzyskać odpowiedni kontakt wzrokowy pracowników z otaczającą przyrodą.

Zależnie od rozmieszczenia otworów oświetleniowych można wyróżnić oświetlenie boczne (przez okna umieszczone w ścianach), oświetlenie górne (przez otwory oświetleniowe umieszczone w konstrukcji dachowej) oraz oświetlenie mieszane, czyli kombinację powyższych systemów. Mieszanina żółtego światła żarówek z białym światłem dziennym wywiera niekorzystne wrażenie, dlatego należy stosować świetlówki o barwie dziennej lub białej. Połączenie światła dziennego z odpowiednią barwą światła sztucznego zapewni pożądany efekt świetlny.

Modelowanie światłem

Ważnym kryterium jakości oświetlenia w zarówno w domu, jak i w biurze jest stworzenie równowagi między światłem rozproszonym i kierunkowym. Poprawia to w znaczący sposób widoczność i uwidacznia szczegóły otoczenia. Meble, osoby i przedmioty powinny być oświetlone w taki sposób, aby ich kształt i faktura powierzchni były wyraźnie ukazane i przyjemne. Cały wygląd wnętrza ulega wtedy poprawie. Aby uzyskać taki efekt nie należy kierować światła zbyt kierunkowo, ponieważ powstaną ostre cienie. Światło nie powinno być też zbyt rozproszone, gdyż nie uzyskamy wtedy efektu dobrego modelowania. W konsekwencji otrzymamy środowisko bez wyrazu.

Nowa norma przestrzega przez tzw. olśnieniem odbiciowym. Powstaje ono na skutek jaskrawych elementów opraw oświetleniowych, zaobserwować to zjawisko można także w oknach. Dzieje się tak gdy kierunek patrzenia jest powyżej linii poziomej. Najlepszą radą na olśnienie jest zastosowanie rolet lub żaluzji. W przypadku, gdy stale występuje nadmierne nasłonecznienie można zastosować specjalne matowe lub wzorzyste szkło, które ma właściwości rozpraszania światła. Zapewni to właściwą ochronę i złagodzi efekt olśnienia, a przy okazji może wpłynąć korzystnie na wystrój wnętrza.

Mając na uwadze powyższe argumenty należy dążyć, aby oświetlenie pomieszczeń pracy i domu - zarówno dzienne jak i sztuczne - było zbliżone ilościowo i jakościowo do oświetlenia naturalnego, z jakim się człowiek spotyka stale na otwartym terenie.

Autor: www.e-klosz.pl.

Komentarze