Nie zapomnij o kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych

KominiarzKontrolom kominiarskim podlegają obowiązkowo mieszkania w bloku oraz domy jedno czy dwu rodzinne. Kontrola kominiarska powinna być wykonana co najmniej raz w roku. Odmowa oznacza poważne konsekwencje.

Za odmowę wpuszczenia do domu kominiarza przez lokatora lub właściciela nieruchomości można ponieść karę do pięciuset złotych, wymierzoną przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Można również zapłacić karę pieniężną wymierzoną przez sąd. Nie bez znaczenia dla domowników będzie też odcięcie dopływu gazu do lokalu lub budynku, w którym nie sprawdzono drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Kominiarza każdy zna

Jak wygląda kominiarz, wie chyba każdy. To właściwie ostatni zawód, gdzie strój i wyposażenie są tradycyjne. Nie widać kominiarzy ubranych w dżinsy czy zwykłe robocze ciuchy, najczęściej jednak kominiarz ubrany jest w czarny strój, wyposażony w gracę, przepychacz i linę. Charakterystyczny ubiór powoduje u osób przesądnych odruch chwytania za guzik, co ma przynieść szczęście. Ale kominiarz, to nie tylko przesąd, ale też obowiązek, spoczywający na zarządcy nieruchomości, zarządca wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, właścicielach domów prywatnych, dotyczący utrzymywania należytego stanu technicznego oraz regularnej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Kiedy kontrola?

Najczęściej dzieje się tak, że spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe wyznaczają w roku dwa terminy , kiedy to kominiarze sprawdzają w mieszkaniach stan instalacji gazowej oraz stan przewodów kominowych. Najczęściej jest koszt finansowany przez spółdzielnię lub wspólnotę. W przypadku, gdy lokator nie pasuje termin umówiony przez spółdzielnię, powinien wezwać na własny koszt kominiarza w innym terminie. W domu prywatnym koszt wizyty jest nieco droższy. Uszkodzenia instalacji lub przewodów, takie które zagrażają życiu, bezpieczeństwu, mogą spowodować pożar lub zaczadzenie, stwierdzone w protokole pokontrolnym, powinny zostać usunięte przez właściciela lub lokatora.

Dlaczego nie powinno lekceważyć obowiązków corocznych przeglądów kominiarskich?

O mandatach i karach już wspominaliśmy - kara grzywny, nałożona przez sąd lub mandat od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Do tego odcięcie od dostaw gazu ze względów bezpieczeństwa. W przypadku pożaru, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, ze względu na brak okresowych kontroli kominiarskich. Najpoważniejszą konsekwencją braku regularnych kontroli kominiarskich jest możliwość zaczadzenia się, czyli zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem bezwonnym a przez to - śmiertelnym.

Tlenek węgla powstaje w wyniku spalania gazu lub paliw płynnych, może powstawać w kuchni podczas używania kuchenki gazowej lub podczas pracy piecyków gazowych służących do podgrzewania wody użytkowej. Jedną z przyczyn powstawania czadu jest niewystarczające wymieszanie spalanych gazów, nieprawidłowy stosunek powietrza do gazu.

Komin

Uwaga na oszustów

Zdarzyć się może, że oszust podszywa się pod kominiarza, chcąc wyłudzić pieniądze. Czarny strój i akcesoria można kupić. Nie można jednak kupić ani podrobić identyfikatora, na którym widnieje imię i nazwisko kominiarza, oraz numer, pod jakim widnieje w rejestrze mistrzów kominiarskich Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego. Jeśli kominiarz nie należy do tego stowarzyszenia, powinien legitymować się zaświadczeniem o zdanym egzaminie na czeladnika lub mistrza kominiarskiego. Przegląd może być wykonany zarówno przez mistrza, jak i czeladnika, ale protokół pokontrolny może podpisać tylko mistrz.

O czym należy pamiętać?

Dwa akty prawne stanowią i regulują obowiązek kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych:

Ustawa - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) w art. 62, ust. 1, pkt 1, lit. c stanowi, że: "Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (...) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)"

Drugi akt prawny, to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006 nr 80 poz 563), nakładające na właścicieli i zarządców obiektów, w paragrafie 30, ustęp 1 i 2 obowiązek czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Cztery razy w roku należy czyścić kominy w obiektach opalanych paliwem stałym, czyli węglem, koksem, w obiektach opalanych paliwem płynnym, na przykład gazem, należy je czyścić dwa razy w roku, raz w roku należy czyścić przewody wentylacyjne. Za wywiązanie się z tego obowiązku grozi kara przewidziana w kodeksie wykroczeń.

Autor: Jakub Małmyga, www.kominiarz.warszawa.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze