OZE - technologie pozyskiwania energii odnawialnej

Energia wiatruOZE - technologie pozyskiwania energii odnawialnej. Postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego związane z pozyskiwaniem energii przez człowieka - stało się katalizatorem przemian w sektorze energetycznym. Era paliw kopalnianych takich jak ropa, czy węgiel, przeżywa swój schyłek - dzisiaj wchodzimy w epokę odnawialnych źródeł energii.

Czym jest OZE?

To nic innego jak odnawialne źródła energii, z których korzystanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem. Zasoby tych źródeł, odnawiają się w stosunkowo krótkotrwałym czasie.

Źródłami energii odnawialnej są przede wszystkim słońce (ciepło), wiatr, woda i ziemia. Bazując na tych czterech żywiołach, można zyskać niezależność energetyczną - wolną od źródeł kopalnianych.

W związku z tym, powstaje coraz więcej technologi, pozwalających na wytwarzanie zielonej energii.

Energia odnawialna - to jest takie proste

Energia słoneczna

Sztandarowymi urządzeniami, dzięki którym uzyskujemy energię ze źródeł odnawialnych, są kolektory słoneczne. Urządzenia te oparte na konwersji fototermicznej - która polega na przetworzeniu promieniowania słonecznego na ciepło - służą przede wszystkim do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c. u.w.). Również coraz częściej spotykamy panele słoneczne, nazywane także bateriami słonecznymi - które są urządzeniami opartymi na konwersji fotowoltaicznej - polegającej na przetworzeniu promieniowania słonecznego na energie elektryczną. Z tego powodu możemy się spotkać często z ich inna nazwą - panele fotowoltaiczne. Ogniwa fotowoltaiczne pozwalają nam zdobyć energie, którą wykorzystuje się do zasilania elektrycznego.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa to kolejne stosowane na dużą skalę źródło energii odnawialnej. Budowane są całe farmy wiatrowe - zarówno na lądzie jak i na oceanach - zasilające całe konglomeracje.

Energia wodna

Najczęściej eksploatowanym, na dzień dzisiejszy, odnawialnym źródłem energii jest woda. Zastosowanie wody - jako źródła energii - odbywa się poprzez wykorzystanie energii mechanicznie płynącej wody. Hydroelektrownie oparte są przeważnie na spiętrzeniach uzyskanych za pomocą zapór wodnych. Istnieją także technologie, w których woda używana jest do napędzania turbin, czy kół wodnych - produkujących w efekcie energie elektryczną. W podobny sposób wykorzystuje się pływy wodne, które poprzez przypływ i odpływ - napędzają turbiny.

Energia geotermalna

W ziemi także zmagazynowana jest duża ilość energii - nazywanej geotermalną. W Skandynawii jest ona wykorzystywana na szeroką skalę do ogrzewania domów.

Biomasa i biopaliwa

Nie można zapomnieć o biomasie i biopaliwach, które pozwalają wykorzystać różnego rodzaju odpadki i pozostałości produkcji rolnej i leśnej - do wytworzenia energii.

Odnawialne źródła energii są w stanie zaspokoić dużo więcej niż 100 procent zapotrzebowania energetycznego ludzkości. Jedyną przeszkodą korzystania z OZE, są technologie pozyskiwania, które na dzień dzisiejszy pozostawiają wiele do życzenia. Zarówno pod względem wydajności, jak i kosztów instalacji. Na szczęście coraz więcej naukowców pracuje nad tym. I możliwe, że w niedalekiej przyszłości, energia w naszych domach będzie w 100 procentach odnawialna i przyjazna dla środowiska.

Ocena: 5.0

Komentarze