Rola zaworów kulowych w instalacjach gazowych, grzewczych i wodociągowych

ZaworyRóżnego rodzaju elementy armatury zaporowej stanowią integralną część każdej instalacji gazowej, grzewczej oraz wodociągowej. Elementy te - zwłaszcza wszelkiego typu zawory kulowe - odpowiadają za zamykanie i otwieranie przepływu, umożliwiając tym samym prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie każdej instalacji.

Czym są i jak działają zawory kulowe?

Zawory kulowe to jedne z najważniejszych i jednocześnie najlepiej znanych elementów armatury zaporowej, szczególnie chętnie stosowanych w przypadku instalacji przesyłu ciepłej lub zimnej wody. Sama nazwa "zawór kulowy" pochodzi z języka angielskiego (ball valve), stanowiąc niemal dokładne tłumaczenie, doskonale przy tym oddając sposób ich budowy. Wnętrze każdego zaworu kulowego stanowi kula lub (rzadziej) fragment kuli osadzony w ten sposób, by mógł wykonywać ruch obrotowy - stąd zawory kulowe bywają nazywane również zaworami obrotowymi.

Oprócz kuli osadzonej w gnieździe, klasyczny zawór kulowy składa się z korpusu stanowiącego rodzaj obudowy, wałka zwrotnego oraz umożliwiającej sterowanie manualne dźwigni jednoramiennej bądź tzw. motylka. Oczywiście na rynku dostępne są różne warianty zaworów kulowych zaprojektowanych z myślą o różnego typu instalacjach. Przykładem są zawory kulowe w Air-Com.pl - sklepie internetowym czołowego dostawcy armatury zaporowej w Polsce.

Zada działania zaworów kulowych jest niezwykle prosta. Kula znajdująca się we wnętrzu korpusu jest w środku wydrążona. Kiedy ustawiamy zawór w pozycji "otwarte", dźwignia obraca kulę tak, aby wydrążony w niej otwór stanowił przedłużenie elementów rurowych dochodzących i wychodzących z zaworu. Gdy chcemy zawór kulowy zamknąć, za pomocą dźwigni obracamy kulą o pełne 90º, odcinając tym samym całkowicie przepływ przewodzonego medium.

Różne rodzaje zaworów kulowych

Największymi atutami zaworów kulowych są:

  • solidność i trwałość budowy,
  • szczelność w pozycji "zamknięty",
  • duża przepustowość w pozycji "otwarty",
  • odporność na wysokie ciśnienie napierającego na zawór medium.

Dzięki swoim zaletom, zawory kulowe są bardzo chętnie stosowane przez projektantów i instalatorów budujących rurowe systemy instalacyjne.

Szczegółowy dobór konkretnych modeli zaworów kulowych zależy przede wszystkim od ich zastosowania, a więc od tego, w jakiego typu instalacjach mają być wykorzystane. Ważne jest tu określenie nie tylko rodzaju medium, jakie ma być przewodzone przez daną instalację, ale również rodzaj materiału, z którego jest ona wykonana oraz w jaki sposób łączone są jej poszczególne elementy. Z tego też powodu nieco inaczej zbudowane są zawory kulowe do instalacji wodnych, gazowych czy ciepłowniczych. Nie bez znaczenie będzie również i to, w którym miejscu zawór ma zostać zainstalowany i jaką będzie pełnił rolę w całym systemie przewodzenia.

Na podstawie wyżej wymienionych cech decydujących o zastosowaniu zaworu kulowego, można dokonać wyboru konkretnego modelu i zdecydować, czy ma to być zawór z kurkiem nakrętno-nakrętnym, nakrętno-wkrętnym, wkrętno-wkrętnym, zawór z półśrubunkiem, z kurkiem do wlutowania czy inny.

Ocena: 5.0