Zalety nawierzchni betonowych

Nawierzchnia betonowaPrzez długie lata stan polskich dróg można było określić jednym słowem: katastrofalne. Obecnie wiele się w tej kwestii zmieniło, w dużej mierze dzięki zastosowaniu nowej technologii przy budowie dróg - betonowej nawierzchni. Materiał ten jest dużo trwalszy niż standardowy asfalt, dlatego tak dobrze sprawdza się do produkcji dróg. Czym w zasadzie są betonowe nawierzchnie i jakie mają zalety?

Jak powstają nawierzchnie betonowe?

Betonowa nawierzchnia drogowa składa się z kilku warstw, a jej całkowita grubość osiąga około 70 cm. Pierwszymi warstwami betonowej konstrukcji są warstwy: odsączająca i stabilizująca. Warstwa odsączająca powstaje z kruszywa łamanego lub naturalnego - taka mieszanka tworzy warstwę o grubości około 15 cm. Warstwa filtracyjna spełnia rolę filtra, który musi posiadać odpowiednie parametry wytrzymałości oraz skutecznie chronić przed wodą - warstwa ta ma około 10 cm.

Kolejną warstwę stanowi podbudowa z betonu chudego. Posiadająca 22 cm grubości jest przygotowywana ze specjalnych mieszanek betonowych zapewniających dużą wytrzymałość. Ułożona nawierzchnia jest zraszana wodą przez kilka dni, by zapobiec ubytkom z mieszanki betonowej, a jednocześnie nadać odpowiednich właściwości. Warstwa chudego betonu jest po kilku dniach nacinana po to, by wymusić jego rozprężenie.

Na podbudowie z chudego betonu rozkłada się geowłókninę, której zadaniem jest zabezpieczenie nawierzchni przed pęknięciami. Na prawidłowo ułożoną geowłókninę zakłada się właściwą wersję betonową tzw. beton gruby. Warstwa ta składa się z 27 cm nawierzchni betonowej. Beton używany do budowy dróg nazywany to tzw. infrabet.

Zalety stosowania nawierzchni betonowych

Na polskich drogach obserwujemy coraz więcej dróg z infrabetu. Zastępują one dobrze znane powierzchnie bitumiczne czy też asfaltowe - skorzystamy z nich jadąc autostradami A1, A4 czy też odcinkami A18. Jakie są zalety infrabetu?

Zalety technologiczne:

  • Trwałość - żywotność nawierzchni betonowej sięga nawet 80 lat, dla porównania żywotność dróg asfaltowych wynosi maksymalnie 30 lat.
  • Nośność i podział obciążeń - obciążenie pojazdów jeżdżących po nawierzchni betonowej rozkładają się na całą płytę.
  • Niższe koszty utrzymania - pierwsze remonty tych nawierzchni pojawiają się dopiero po 30 latach użytkowania.
  • Odporność na zmienne warunki atmosferyczne - lepsza ochrona przed wysokimi temperaturami, mrozem oraz śniegiem.

Zalety dla użytkowników:

  • Mniejsze zużycie paliwa - odnotowuje się około 2-2,5 proc. mniejsze spalanie, dzięki sztywniejszej nawierzchni.
  • Lepsza przejezdność - mniejsza liczba korków i utrudnień spowodowanych remontami drogi.
  • Bezpieczeństwo - krótsza droga hamowania.

Najważniejszą kwestią jest jednak cena, która jednocześnie jest największą zaletą nawierzchni betonowych. Niższy jest nie tylko koszt wybudowania drogi, ale również jej utrzymania - rzadsze naprawy, tańszy materiał. Szacuje się, że przy 50 letnim użytkowaniu drogi można ograniczyć koszty o około 40 procent.

Ocena: 5.0

Komentarze

Beton Staszów
Ciekawe informacje na temat betonu drogowego o którym mowa w w/w artykule znajdują się https://www.betomex.pl/oferta/beton-drogowy-asfalt