Uszkodzenia betonu - przyczyny i sposoby naprawy

Uszkodzenia betonuSprawdź jak najłatwiej i najszybciej naprawić uszkodzony beton.

Beton jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych. Pozwala na wykonanie niezwykle trwałych elementów, takich jak wylewki, stropy, nadproża, zbiorniki żelbetowe czy posadzki terenów wokół budynku. Choć jest materiałem twardym i wytrzymałym, czasami ulega pęknięciom. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, które pozwalają na estetyczne i skuteczne naprawienie betonu.

Skąd biorą się uszkodzenia betonu?

Wszelkie uszkodzenia powierzchni betonowych są spowodowane dużą porowatością tego materiału. Wchłaniając wodę i różnego rodzaju substancje, struktura betonu ulega stopniowej erozji, prowadzącej do jego zniszczenia i osłabienia stabilności. Negatywnie na beton wpływają:

  • trudne warunki atmosferyczne,
  • bieżąca eksploatacja,
  • naturalne starzenie materiału.

Aby przywrócić mu dawną trwałość i dobry wygląd, warto podjąć się jego naprawy

W jaki sposób można naprawić beton?

Naprawa betonu może dotyczyć takich jego uszkodzeń, jak:

  • spękania powierzchni,
  • odspojenie większych fragmentów,
  • odsłonięcie zbrojenia.

Pierwszą czynnością podczas naprawy betonu powinno być usunięcie uszkodzonej i osłabionej warstwy, aż do uzyskania prawidłowej, nośnej powierzchni materiału. W tym celu należy skuć, wyszczotkować lub zeszlifować wybrane obszary, a następnie starannie oczyścić je z kurzu i pozostałości gruzu. W razie potrzeby można także zwilżyć beton wodą.

Jeżeli w betonie zostały zatopione metalowe pręty, które po usunięciu luźnej warstwy wyglądają na zardzewiałe, niezbędne będzie ich skrupulatne oczyszczenie preparatem do rdzy, a w miarę możliwości - także przedmuchanie opracowywanego obszaru kompresorem, co pozwoli usunąć rdzawy pył. Tak przygotowaną stal należy zabezpieczyć przed ponowną korozją za pomocą antykorozyjnej farby i pozostawić mokre fragmenty odkryte aż do całkowitego wyschnięcia.

Następnie niezbędne będzie zastosowanie odpowiedniej zaprawy do wypełniania ubytków. Jej staranne nałożenie i wypoziomowanie umożliwia osiągnięcie nowej, równej powierzchni w miejscu zniszczonego betonu.

Jakich środków należy używać do naprawy betonu?

Podstawową zasadą przy naprawie betonu jest stosowanie materiałów o maksymalnie zbliżonych parametrach fizycznych i technicznych. Aby uzyskać nową powłokę o podobnych właściwościach, warto użyć produktów zawierających w składzie cement. Można zdecydować się na ręczne przygotowanie mieszanki z piasku, wody i cementu, lub zastosowanie gotowych preparatów naprawczych, które zazwyczaj wymagają nakładania kilku kolejnych warstw. Wybierając zaprawę do naprawy betonu, należy zwrócić uwagę:

  • czy jest ona przeznaczona do zastosowania wewnątrz czy na zewnątrz budynków - zależnie od naszych potrzeb,
  • czy jest mrozoodporna i wodoodporna,
  • czy nadaje się do powierzchni narażonych na duże obciążenia - takich jak na przykład przydomowe parkingi samochodowe.

Każdorazowo metoda naprawy betonu powinna być dostosowana do rodzaju uszkodzenia. Nieumiejętne naprawianie zniszczeń - szczególnie na elementach konstrukcyjnych - może być bardzo niebezpieczne dla stabilności budynku. Prawidłowo przeprowadzone prace będą natomiast gwarancją uzyskania pierwotnego kształtu oraz pełnej funkcjonalności powierzchni betonowej.

Autor: www.onelevel.eu.

Komentarze