Układanie kostki brukowej - poradnik, wskazówki

Układanie kostki brukowejUkładanie kostki brukowej - poradnik, budowa od podstaw, ważne wskazówki i porady.

1. Podbudowa

Podbudowa stanowi warstwę nośną całej konstrukcji oraz i najczęściej wykonywana jest z kruszywa naturalnego lub żwiru, tłucznia, grysu, żużlu itp. Źle wykonana prowadzi do zapadania się kostki. Jej grubość, podobnie jak inne elementy uzależniona jest od obciążenia. W przypadku podjazdu i miejsc narażonych na ruch samochodowy powinna być ona grubsza (25 - 40 cm) niż na szlakach pieszych (15 - 25 cm).

Podbudowę tworzymy równomiernie, rozkładając kruszywo na utwardzonym gruncie, a następnie ubijamy je do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia.

Wskazówki:

 • głębokość wykopu to: wysokość podbudowy (w zależności od przeznaczenia) + 3-5 cm podsypki + grubość naszej kostki.
 • zagęszczanie podbudowy powinno być wykonywane etapami, co około 10cm kruszywa dla lepszego efektu
 • w miejscach gdzie grunt jest ruchomy nawet po zagęszczeniu proponuje wzmocnić mieszanką żwiru z cementem

2. Brzegowanie

Wybór obramowania nawierzchni takie jak krawężniki, obrzeża, palisady itp zależny jest od natężenia ruchu. Na wjazdach o dużym natężeniu ruchu zaleca się zastosowanie krawężników gdyż zapobiegają rozchodzeniu się kostki. Palisady zazwyczaj stosuję się w przypadku schodów - są one wysokie i stabilne. Krawężniki są najbardziej popularne i najlepiej sprawdzają się przy budowie chodników czy też opasek wokół domu.

Obrzeża ustawia się na wilgotnej mieszance piaskowo-cementowej. W przypadku palisad oraz krawężników lepszym rozwiązaniem jest lekko mokry ale sypki beton. Obrzeża, krawężniki palisady po ułożeniu należy obsypać z obu stron mieszanka cementowo-piaskową aby zachować ich pion oraz aby się nie przesuwały. Po ułożeniu obrzeży należy wypełnić koryto kolejną warstwą kruszywa poniżej około 10-15cm od powierzchni górnej obrzeża w zależności od grubości kostki. Wysokości obrzeża powinny być ułożone tak aby po ułożeniu kostki zapewniały spadki do odprowadzania wody.

Wskazówki:

 • fazki obrzeża powinny być na zewnątrz chodnika, podjazdu itp. w celu swobodnego odpływu wody
 • podczas ustawiania wysokości obrzeża, palisad trzeba wziąć poprawkę 0,5-1cm gdyż obrzeża powinny być poniżej powierzchni kostki.
 • zanim zaczniemy ustawiać obrzeża należy rozłożyć kostkę na pożądaną szerokość i zmierzyć ją gdyż kostka katalogowo 20cm może mieć np 19, 5cm. Ograniczymy tym sposobem docinkę kostki lub tez duże szczeliny.
 • pamiętajmy aby robić spadki od budynków, kierować wodę w wybrane miejsca
 • po ułożeniu obrzeża należy na końcu pod obrzeżem zrobić rowek aby po dosuwaniu kolejnego nie powstał nadmiar podsypki przez który zrobi nam się szczelina pomiędzy obrzeżami

3. Podsypka

Ostatnią warstwą, poprzedzającą ułożenie kostki lub płyt brukowych jest kilkucentymetrowa podsypka (3-5 cm). Jej zadaniem jest wyrównanie podłoża oraz zapewnienie dobrego osadzenia poszczególnych elementów, dlatego też tworzymy ją z przesianego piasku lub w niektórych przypadkach piasku z cementem (szczególnie w miejscach narażonych na kontakt z wodą jak studzienki kanalizacyjne czy odpływy) i wygładzamy przy pomocy łaty lub deski. Wyrównana płaszczyzna musi mieć te same nachylenia poprzeczne i podłużne, co późniejsza nawierzchnia z ułożonej kostki lub płyt brukowych.

Podsypka powinna być poniżej góry krawężnika o grubość kostki minus 1-1, 5cm na to aby kostka po zagęszczeniu była około 0,5-1 cm powyżej obrzeża. Do ściągania podsypki należy przygotować deskę z wycięciami. Jeśli nie mamy wystarczająco długiej deski można ułożyć metalowe rurki równolegle do obrzeży aby posuwać po niej deskę. Po ściągnięciu należy ostrożnie wyjąć rurki.

Wskazówki:

 • dobrze jest zagęścić podsypkę, dosypać braki i ponownie ściągnąć bez zagęszczania
 • dla spokoju sumienia preferuje stosowanie mieszanki cementowo-piaskowej
 • po wyjęciu rurek do ściągania należy ostrożnie zasypać braki gdyż spowodują one zapadnięcie się kostki

4. Układanie kostki brukowej

Poszczególne elementy układamy tak, by nie naruszyć podsypki. Często bywa tak że trzeba wyjąć kostkę brukową i poprawić - nie zawsze trzeba liczyć na to że końcowe zagęszczenie wszystko wyrówna. Nie wolno układać kostek zbyt ściśle, gdyż po ułożeniu takich nawierzchni może dochodzić do odpryskiwania krawędzi. Po ułożeniu, całą nawierzchnię należy wstępnie zafugować piaskiem (piasek do fugowania powinien być płukany, suchy i o uziarnieniu od 0 do 2mm). Do fugowania należy zastosować szczotkę. Po wstępnym fugowaniu należy przejść do ubicia nawierzchni w kierunku od brzegów do środka, najlepiej przy pomocy wibratora płytowego wyposażonego w płytę z tworzywa sztucznego lub gumy (w ten sposób uchronimy kostkę przed zarysowaniami i uszkodzeniami powierzchni licowej).

Po wykonaniu zagęszczania należy ponownie uzupełnić spoiny piaskiem, do całkowitego ich wypełnienia. W razie konieczności czynność tę można powtórzyć po kliku dniach. Wykonana w ten sposób nawierzchnia powinna być równa, jednolita i stabilna.

Wskazówki:

 • ubijanie przeprowadza się równomiernie na całej powierzchni, zawsze zaczynając od brzegów i kierując się do środka, a następnie wzdłuż, aż do uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilności wszystkich elementów
 • przed zagęszczaniem powierzchnia kostki brukowej powinna być dokładnie oczyszczona

5. Najczęściej popełniane błędy

 • źle przygotowana podbudowa, niedopasowana do rodzaju gruntu
 • zbyt ciasne lub zbyt luźne ułożenie poszczególnych kostek
 • nieodpowiednio wyprofilowane koryto
 • zbyt cienka warstwa podsypki
 • niezastosowanie warstwy odsączającej na podmokłym terenie
 • zastosowanie niepłukanego piasku do wypełniania spoin
 • niedostateczne wypełnienie spoin piaskiem
 • grubość kostki niedopasowana do realnego obciążenia

Komentarze

Maryla
Układanie kostki brukowej to jak w każdej dziedzinie mnóstwo szczegółów jak zresztą w każdą branży jak się w nią wgłębiamy. Fakt, faktem w artykule dobrze wyszczególnili, że kupowanie tej samej partii z różnych magazynów/dosta wców może powodować różne odcienie... w gruncie tak samo ważna jest również podbudowa czy informacji że po danej partii bruku będzie jeździł pojazd czy nie... My w Poznaniu zrezygnowaliśmy z układania podjazdu samemu i zarówno czasowo jak i pod kątem estetyki wykonania wyszło lepiej. Korzystaliśmy z firmy https://www.magrombruk.pl - gdzie nawet jest u nich dokładna wycena i kalkulacja roboczogodzin z własnym materiałem lub bez...
Bastian
Myślę, że warto zainwestować pieniądze w podjazd. Mnie się podobają płyty ażurowe, bo pomiędzy można zasadzić trawę. Tutaj jest praktyczny poradnik https://www.zycie.pl/informacje/artykul/24801,plyty-azurowe-z-betonu-rodzaje-plyt-na-podjazd-ich-zalety-i-zastosowanie. Dom z podjazdem od razu zyskuje na wartości.