Czym różnią się od siebie kosztorysy ofertowe, inwestorskie, powykonawcze i zmienne?

KosztorysKosztorys jest popularnym narzędzie określania wydatków związanych z przyszłymi inwestycjami. W zależności od planowanej inwestycji możemy korzystać z kosztorysu inwestorskiego, powykonawczego, ofertowego oraz zmiennego. Podpowiadamy, kiedy mamy do czynienia z odpowiednim kosztorysem.

Czym jest kosztorys i kiedy go stosować?

Sporządzenie kosztorysu pozwala zorientować się inwestorowi, w wielkości wydatków przyszłego przedsięwzięcia, jakie przed nim stoją. Kosztorys budowlany przedstawia planowane koszty związane z pracami budowlanymi, wartość zamówienia na roboty budowlane oraz ofertę ceny, złożoną przez wybranego wykonawcę. Stanowi ona także podstawę wyliczenia odpowiedniej stawki, dla firmy realizującej kosztorys.

Każdy obiekt budowlany jest rozpatrywany holistycznie, jako całość. Natomiast w praktyce obiekt budowlany podzielony jest na pewne grupy zawierające, takie same roboty budowlane. Każda z wymienionych grup wymaga przygotowania osobnej dokumentacji oraz harmonogramu prac, które będą wykonywane poprzez poszczególnych wykonawców. Każdy wykonawca powinien trzymać własny kosztorys i w zależności od głównych typów kosztów wyróżnia się kosztorys ofertowy, inwestorski, powykonawczy oraz zamienny.

Kosztorys inwestorski

Głównym kosztorysem jest kosztorys inwestorski, który tworzony jest na zlecenie zamawiającego. W kosztorysie znajduje się wyceniona wartość robót budowlanych. Kosztorys inwestorski określa wysokość szacowanej inwestycji. Jest też dokumentem niezbędnym przy staraniu się o kredyt bankowy czy unijną dotację. W praktyce inwestor nabywa wiedzy odnośnie cen robót budowlanych i może wybrać te, które jego zdaniem są najodpowiedniejsze.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy jest przygotowany zazwyczaj w przypadku przetargu w zamówieniach publicznych, rzadziej pojawia się, gdy chodzi o negocjacje cenowe. Kosztorys najczęściej dotyczy cen oferty zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych, czyli podmiot, który stara się pozyskać zamówienie. W tym przypadku kosztorys jest rozpatrywany jako studium przypadku konkretnej inwestycji. Tworzony jest na zamówienie inwestora i obejmuje projekt budowy, zamówienia na maszyny i urządzenia oraz przedmiary robót.

Kosztorys podwykonawczy

Kiedy nie ma kosztorysu ofertowego, dochodzi do sporządzania kosztorysu podwykonawczego. To właśnie w nim określa się wynagrodzenie dla wykonawcy. Dokument sporządzony jest po zakończeniu robót budowlanych. W praktyce stworzenie kosztorysu nie było możliwe, gdyż inwestor oraz wykonawca mieli problemy z oszacowaniem rozmiaru inwestycji. Stało się to możliwe dopiero po zakończeniu robót budowlanych.

Kosztorys zmienny

Kosztorys zmienny potrzebny jest wtedy, kiedy w trakcie robót budowlanych pojawiają się dodatkowe, nieujęte w kosztorysie wydatki. Jest to dokument wprowadzający zaistniałe zmiany i zastępuje wcześniej wyliczony kosztorys ofertowy. Należy pamiętać, iż kosztorys zmienny nie wspomaga wyceny robót budowlanych, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, wynikających z niespodziewanych prac. Kosztorys ten dotyczy tylko zmian w pozycjach już uwzględnionych. Przygotowuje się go tylko po to, aby dokonać pierwotnych zmian w jednostkach przedmiarowych robót, występujących w kosztorysie ofertowym, a odbiegających od tego, co znajduje się w dokumencie.

Komentarze