Podkład pod panele i płytki na podłodze

Wymiana podkładu podłogowegoPodkład pod panele i płytki na podłodze.

Przy remoncie podłogi (zwłaszcza w starych budynkach) często nie wystarczy tylko wymiana pokrycia podłogowego i naprawa podłoża, ale trzeba także sięgnąć wtedy do niżej położonych warstw podłogowych. Wybierając sposób, w jaki będziemy mogli wyremontować podłogę, musimy brać pod uwagę rodzaj konstrukcji stropowej i możliwość jej obciążenia, a w przypadku podłóg na gruncie - konieczność ułożenia dobrej izolacji cieplnej oraz przeciwwilgociowej.

Istotnymi ograniczeniami przy doborze posadzek i warstw podkładowych jest ich dopuszczalna grubość oraz obciążenie, jakie może przenieść konkretna konstrukcja stropowa. Większość starych konstrukcji podłogowych opierała się na legarach - drewnianych łatach, na których układano drewniany podkład podłogowy lub bezpośrednio pokrycie z desek. Najczęściej podczas remontu decydujemy się na ich usunięcie i utworzenie bardziej stabilnego podparcia dla podłogi.

Jedynie przy stropach drewnianych, kiedy ograniczone są możliwości dodatkowego obciążenia konstrukcji, legary pozostawia się lub (w razie daleko posuniętego zniszczenia) wymienia na nowe. Na stropach drewnianych, zamiast desek podłogowych mocowanych do legarów, układa się jedno- lub dwuwarstwowo płytę drewnopochodną (np. OSB, mfp) o grubości dopasowanej do rozstawu legarów (co najmniej 22 mm). Alternatywnym rozwiązaniem podkładu na stropie drewnianym będzie ułożenie wierzchniej warstwy z płyt gipsowo-włóknowych.

Należy pamiętać, że taki wariant warto przyjąć, kiedy na części podłogi zamierzamy ułożyć płytki ceramiczne. Jastrychowe płyty gipsowo-włóknowe mają grubość 25 mm i łączone są ze sobą na zakładkę, wzmocnioną klejem i wkrętami. Przy okazji możemy poprawić akustykę stropu, układając między legarami i wełną mineralną, a w miejscach mocowania płyt OSB - zapobiegające skrzypieniu podłogi filcowe podkładki. Na monolitycznych stropach betonowych lub opartych na belkach stalowych również stosowani legary podpodłogowe, a wolną przestrzeń wypełniano gruzem, żużlem lub pozostawiano pustkę. Przy remoncie takich podkładów podłogowych konieczne jest usunięcie wszystkich luźno ułożonych warstw wypełnienia i ułożenie warstwy wyrównującej, która jednocześnie może pełnić rolę ocieplenia, np. stropu nad piwnicą. Jako wstępne wyrównanie i podłoże pod jastrych podłogowy można użyć keramzytu lub płyt styropianowych odmiany dach/podłoga.

Jeżeli grubość podsypki z keramzytu będzie większa niż 3 cm, wskazane jest przed rozsypaniem zamieszanie go na mokro z cementem (około 5 kg na 40 l keramzytu). Otrzyma się w ten sposób w miarę wytrzymałe podłoże, po którym będzie można chodzić podczas układania kolejnych warstw podłogowych. Godna polecenia jest metoda mieszana - najpierw wyrównujemy przestrzenie między belkami 2-3 cm warstwą keramzytu, a na nim kładziemy styropianowe płyty.

Podkład podłogowy można wykonać w dwojaki sposób - jako betonową wylewkę o grubości przynajmniej 4 cm, lub ułożyć suchy jastrych z płyt gipsowo-włóknowych. Każdy jastrych trzeba oddylatować od ścian, np. paskami styropianu o grubości 1-2 cm, formując w ten sposób tzw. podkład pływający. Jeżeli natomiast zależy nam na dobrym wyciszeniu stropu, to na warstwie wyrównującej układamy płyty o grubości 30 mm z elastycznego styropianu (tzw. akustycznego) lub 40- 50 mm twardej wełny mineralnej, a na nich wylewamy cementowy jastrych pływający.

Komentarze