Chudziak - czym jest? Właściwości, proporcje, zastosowanie

Chudziak - wylewanieChudziak (tzw. chudy beton) to beton podkładowo - wyrównawczy. Jednym z najważniejszych elementów każdej budowy jest porządny i wytrzymały fundament. Jest to podstawa dla całej konstrukcji i na nim spoczywać będzie cały budynek. Do wykonania fundamentu powinny zostać użyte materiały o najwyższej jakości, a jego przygotowanie powinno spoczywać w najbardziej doświadczonych rękach.

Ze względu na to, że wykonanie fundamentu ma miejsce na różnorodnych podłożach, to do jego wykonania stosuje się często dodatkowe warstwy materiału, który tworzy podbudowę. Ma on za zadanie wyrównanie terenu, chroni również konstrukcję. W tym celu stosuje się właśnie tzw. "chudziak".

Co to jest "chudziak"?

W branży budowlanej oprócz podstawowych rodzajów betonu, mamy również do czynienia z tzw. betonami specjalnymi. Jednym z betonów specjalnych jest "chudziak". W literaturze fachowej czy też np. podczas składania zamówienia definiowany jest zazwyczaj jako beton podkładowo-wyrównawczy. Inną jego również potoczną nazwą jest "beton chudy". Jest to beton, który zawiera niewielką ilość cementu (nie więcej niż 180kg/m3). Służy do wykonywania podbudowy pod nawierzchnie betonowe (stabilizacja powierzchni), do wyrównywania podłoża gruntowego, na którym ma zostać posadowiona konstrukcja, do wzmocnienia zbrojenia bądź też np. do wykonywania obudowy stabilizującej przewody układane w wykopach.

Właściwości "chudziaka"

 • Chudy beton to beton nienośny klasy  B-10 (według nowych norm oznaczany jako C8/10). Klasa betonu to oznaczenie, które pomaga w określeniu, jak bardzo wytrzymały na ściskanie jest dany beton.
 • W praktyce przyjęło się, że grubość "chudziaka” powinna wynosić 8 - 10 cm (niektóre źródła podają informacje, że grubość wylewki powinna osiągać 10 do 15 cm).
 • Wytrzymałość chudego betonu wynosi zwykle 6 do 10 MPa. Nie prowadzi się kontroli technicznej jego jakości.
 • Gęstość chudziaka nie powinna być wyższa niż 2600 kg/m3 - średnia wartość tego parametru wynosi ok. 2000 kg/m3.
 • Beton ten wykonuje się z kruszywa o ziarnach 32 mm.

Sposób przygotowania - proporcje

Proporcje "chudziaka” zawierają o wiele mniejszą ilość cementu, porównując ją do ilości betonów o wyższych klasach. W jego skład wchodzi cement, kruszywa oraz inne dodatki,  jego konsystencja jest na tyle płynna, że można ją wylewać.

1. Na 1 m3 betonu stosuje się następujące proporcje:

 • cement - 190 kg,
 • piasek - 840 kg,
 • żwir - 1230 kg,
 • woda - 150 dm3 (litrów).

2. Proporcje na worek cementu o wadze 25 kg:

 • cement - 25 kg,
 • piasek - 110 kg,
 • żwir - 161 kg,
 • woda - 20 dm3 (l).

Rodzaj zalecanego cementu - cement portlandzki 25 lub hutniczy 25

Wykonanie betonu może nastąpić bezpośrednio na placu budowy. Do tego niezbędna będzie nam betoniarka oraz wszelkie potrzebne materiały potrzebne do przygotowania mieszanki. Jednak jest to proces pracochłonny, wymaga dokładności i doświadczenia. Może zdarzyć się tak, że bez odpowiedniego doświadczenia, przygotowany we własnym zakresie "chudziak" nie będzie cechował się właściwymi dla niego parametrami. Innym, z pewnością wygodniejszym rozwiązaniem jest zamówienie gotowej mieszanki w zakładach, zajmujących się produkcją betonu. Jest to droższa (ale nieznacznie) opcja, ale mamy pewność, że mieszkanka zostanie przygotowana przez profesjonalistów. Z pewnością koszty betonu, który zostaje przygotowany na budowie są niższe, ale należy pamiętać, że beton nieprawidłowo przygotowany może w przyszłości ulec uszkodzeniu.

W związku z powyższym należy pamiętać przy najistotniejszych zasadach, dotyczących własnoręcznego wyrabiania betonu:

 • Nie należy stosować cementu po upływie terminu jego ważności. Z reguły worek cementu przystosowany jest do wykorzystania go w przeciągu 6 do 12 miesięcy.
 • Każdorazowo należy zużyć całość wyprodukowanego materiału. Jeśli stwardnieje, nie nadaje się już do ponownego użycia. Należy więc dokładnie korzystać z instrukcji tworzenia tej mieszanki, aby nie wytworzyć jej zbyt dużych ilości. Generuje to niepotrzebne koszty.
 • Należy pamiętać, żeby nie dolewać zbyt wiele wody do mieszanki. Pomysł taki może pojawić się w momencie mieszania w betoniarce, ponieważ mogą pojawić się problemy z mieszaniem.

Zastosowanie

Niestety podstawową wadą chudego betonu jest  niska odporność na ściskanie. W związku z tym nie należy stosować go jako konstrukcji np. przy projektowaniu schodów czy też nadproży.

Pomimo tego, że parametry "chudziaka" diametralnie odbiegają od specyfiki betonów towarowych, częstotliwość zastosowania tego produktu wciąż wzrasta. Poniżej zostało przedstawionych kilka z jego wielu zastosowań:

 • Warstwa podkładowa - w szczególności przy ławach fundamentowych, jak i przy posadzkach. Układanie chudego betonu każdorazowo odbywa się bezpośrednio na gruncie.
 • Warstwa wyrównująca pod podłogi - w tym przypadku chodzi o pierwszą stabilizującą warstwę.
 • Podstawa przy kominach betonowych - kolejno wykonuje się zbrojenie oraz wylewkę betonu, po czym budowany jest fundament pod komin.
 • Wyrównanie podłoża pod taras, garaż itd. - gdzie stanowi tzw. wylewkę betonową lub tzw. szlichtę.

Komentarze