Czym są dylatacje i jakie posiadają zastosowanie?

DylatacjaDylatacja do termin często stosowany w budownictwie. Czym dokładnie są dylatacje i jakie posiadają one zastosowanie?

Dylatacja - co to jest?

Pod terminem takim jak dylatacja lub też przerwa dylatacyjna znajduje się celowo utworzona w konstrukcji szczelina. Dylatacje przygotowane są przede wszystkim po to, aby usprawnić działanie tych konstrukcji. Pozwalają one na przenoszenie obciążeń i zmniejszają odkształcenia w konstrukcji.

Poprzez zastosowanie dylatacji można zatem zwiększyć trwałość różnego rodzaju konstrukcji, przykładowo nawierzchni betonowych. Dodatkowo, dylatacje mogą spełniać również inne funkcje, na przykład pomagają w izolacji konstrukcji, mogą poprawiać odprowadzanie z niej wody czy też mogą zwiększać przyczepność nawierzchni. Poza tym dylatacje mogą również pełnić funkcję estetyczną.

Z dylatacjami można spotkać się zarówno we wnętrzach budynków, jak również w konstrukcjach wznoszonych na zewnątrz, na przykład w mostach, szynach czy też w drogach.

Aktualnie dylatacje można podzielić na kilka różnych typów w zależności od ich zastosowania oraz umiejscowienia.

Główne rodzaje dylatacji:

  • Dylatacje konstrukcyjne - głównym celem tych dylatacji jest wydzielenie odpowiednich elementów budynku, które stanowią jedną całość. Dylatacje te stosowane są przy zmianach sposobu posadowienia, przy dużych różnicach w obciążeniu czy też w budynkach o większych wymiarach.
  • Dylatacje termiczne - głównym celem tego rodzaju dylatacji jest wyeliminowanie naprężeń, które mogą powodować odkształcenia termiczne w związku z rozszerzalnością cieplną elementów konstrukcji.
  • Dylatacje technologiczne - mają na celu zmniejszenie wpływu skurczu lub pęcznienia materiałów wykorzystywanych do wykonania konkretnej konstrukcji. Bardzo często stosowane są one przy wylewkach betonowych na nawierzchniach.
  • Dylatacje przeciwdrganiowe - ich głównym celem jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie drgań oraz wstrząsów, które mogą przenosić się pomiędzy elementami konstrukcji, na przykład pomiędzy posadzką a fundamentem maszyny, przy budowie mostów, torów kolejowych. w rejonach trzęsień ziemi.

Jak wykonuje się dylatacje?

Dylatacje wykonuje się na różne sposoby, w zależności od tego z jakiego typu szczelinami mamy do czynienia, a także, gdzie mają być one zastosowane.

Przykładowo, wtedy, gdy chodzi o wykonanie odpowiednich szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach drogowych, mostowych czy lotniskowych, stosuje się specjalne maszyny oraz narzędzia do tego rodzaju prac. Dzięki nim można wówczas uzyskać dylatacje o odpowiedniej szerokości oraz głębokości w różnych materiałach. Dylatacje można następnie wypełnić odpowiednimi masami zalewowymi, które pozwala na przedłużenie trwałości nawierzchni i zwiększenie komfortu jej użytkowania.

W budownictwie domów, mieszkań oraz innych obiektów oraz przy ich wykańczaniu wykonuje się szczeliny dylatacyjne przez odpowiednie ułożenie materiałów lub też przez zastosowanie odpowiednich sznurów dylatacyjnych - sznury te posiadają średnicę od kilku milimetrów do nawet kilku centymetrów zależnie od miejsca ich ułożenia.

Firmy budowlane i wykończeniowe muszą zatem zawsze brać pod uwagę kwestię dylatacji, ponieważ bez ich zastosowania dana konstrukcja mogłaby nie spełniać swoich funkcji.

Reasumując, dylatacje to bardzo ważne elementy wielu typów konstrukcji - bez nich mogłyby być one narażone na szybsze zniszczenie, a tym samym mogłyby również powodować zagrożenie dla ich użytkowników. Prawidłowo wykonane dylatacje w wielu konstrukcjach to podstawa!

Autor: www.rekma.pl.

Komentarze