Dofinansowanie remontu domu lub mieszkania

Dofinansowanie remontu domuDofinansowanie remontu (jak zapłacić 8, a nie 23% VAT?, czy są dopłaty do kredytów?, premia z książeczki mieszkaniowej dla niektórych).

Przyda się wiedzieć, że obecnie możliwe są różne formy dofinansowania remontu.

Poniżej kilka przykładów takiego dofinansowania:

Jak zapłacić 8, a nie 23% VAT?

Kiedy samodzielnie kupujemy materiały budowlane na potrzeby remontu, w ich cenie zawarte jest 23% podatku od towarów i usług (VAT). Należy wiedzieć, że do końca 2013 roku funkcjonował system zwrotu części VAT zawartego w cenie niektórych materiałów budowlanych. W wypadku remontu starego lub wykańczania nowego domu/mieszkania można było odzyskać do mniej więcej 14 tys. zł (zwracano 65, 22% podatku, przy czym obowiązywał górny limit zwrotu). Obecnie o ten zwrot mogą wnioskować ci, którzy ukończyli remont na przykład w 2015 roku, ale wykorzystane materiały kupili jeszcze przed 2014 rokiem (i mają na nie faktury). Innym sposobem na zapłacenie obniżonej stawki VAT (8%) jest zamówienie kompleksowej usługi remontu. Wtedy to wykonawca kupuje na swoją firmę niezbędne materiały, a następnie przeprowadza remont (na przykład montuje okna, drzwi, płytki ścienne i podłogowe, urządzenia sanitarne, a nawet trwałą zabudowę meblową połączoną z konstrukcją domu) i wystawia klientowi łączną fakturę. Należy pamiętać, że obniżoną stawkę VAT stosuje się w wypadku remontu i modernizacji budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 (gdy jest to dom jednorodzinny) lub 150 m2 (kiedy chodzi o mieszkanie). Jeżeli dom/mieszkanie są większe, stosuje się dwie stawki: 8 i 23% - w odpowiedniej proporcji ustalonej według metrażu (gdy dom ma na przykładowo 330 m2, tylko 1/11 wartości prac będzie objęta wyższą stawką).

Czy są dopłaty do kredytów?

Należy wiedzieć, że tani kredyt (z obniżonym oprocentowaniem albo dopłatą) można uzyskać tylko wtedy, kiedy remont ma prowadzić do zmniejszenia zużycia energii. Musi więc polegać na ociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie okien drzwi, wymianie kotła oraz modernizacji systemu grzewczego albo zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych). Można wnioskować o kredyt z premią termomodernizacyjną. Wymaga to jednak zamówienia wcześniej audytu energetycznego. Inwestycja musi prowadzić do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie o 25% rocznie albo o 10%, kiedy modernizuje się tylko instalację grzewczą. Premia ta polega na umorzeniu do 20% kredytu, ale nie może przekroczyć 16% kosztów inwestycji ani dwukrotności przewidywanych w audycie rocznych oszczędności kosztów energii.

Inną możliwością jest zaciągnięcie kredytu proekologicznego dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W każdym województwie oferta takich pożyczek może być inna (różnice dotyczą zakresu dotowanych inwestycji, warunków dofinansowania i jego beneficjentów). Warto ją sprawdzić w lokalnym funduszu lub najbliższym oddziale Banku Ochrony Środowiska, ponieważ oferta może być naprawdę korzystna: na przykład w województwie łódzkim dotacja do kredytu na termomodernizację domu jednorodzinnego może wynieść do 40% kosztów zadania (ale nie więcej niż 30 tys. zł).

Premia z książeczki dla niektórych

Trzecim sposobem na tańszy remont jest likwidacja książeczki mieszkaniowej z wypłatą premii gwarancyjnej. Mogą go wykorzystać posiadacze książeczek wystawionych przed 24 października 1990 roku. Co ważne, książeczkę można przepisać na członka rodziny, więc jeżeli ktoś w rodzinie jej do tej pory nie spieniężył i nie ma tego w planach, może się zgodzi ją odstąpić (za każdą cesję płaci się 70 zł). O premię gwarancyjną można się ubiegać nie tylko w razie kupna mieszkania czy wybudowania domu, ale także po wymianie okien lub instalacji gazowych i elektrycznych (inne prace remontowe nie dają prawa do premii). Wniosek o wypłatę składa się w oddziale banku PKO BP. Do wniosku należy dołączyć faktury wystawione na właściciela książeczki albo jego współmałżonka oraz protokoły odbioru wymienionej instalacji przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Jeżeli książeczka została wystawiona w 1988 roku, wniosek można będzie złożyć dopiero w 2016 roku, a w wypadku książeczek wystawionych w latach 1989-1990 można to zrobić dopiero w 2017 roku. Sam remont można jednak przeprowadzić wcześniej. Wypłata premii ani jej wysokość nie są uzależnione od wartości remontu. Wyniesie ona tyle samo bez względu na to, czy wymienimy dwa, czy dziesięć okien w domu. Bank za likwidację książeczki pobierze opłatę w wysokości 40 zł.

Komentarze