Hale stalowe bez pozwolenia - kiedy takie działanie jest legalne?

Hala stalowaHale stalowe znajdują różnorodne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Mogą służyć jako magazyny lub zadaszenie dla zwierząt hodowlanych. Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę hali, a kiedy czynność ta nie jest konieczna?

Hala stalowa a ustawodawstwo

Zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego, hala stalowa jest obiektem tymczasowym, a nie budynkiem. Przez obiekt tymczasowy należy rozumieć budowlę przeznaczoną do czasowego użytkowania w czasie krótszym niż jego techniczna trwałość oraz wszelkie budowle niezwiązane trwale z gruntem.

Obiekt tymczasowy można przenieść w inne miejsce lub poddać procesowi rozbiórki. Możliwość montażu i demontażu hali stalowej jest jego niezaprzeczalną zaletą, jednak procedura ta jest ograniczona. Nie można bowiem hali wznieść w dowolnym miejscu, a o zamiarze budowy należy powiadomić urząd właściwy do spraw inwestycji.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Niektóre przypadki budowy dopuszczają możliwość wznoszenia konstrukcji bez pozwolenia na budowę. Wznoszenie konstrukcji stalowych na działce budowlanej można bowiem dokonywać po uprzednim zgłoszeniu zamiaru budowy lub otrzymaniu pozwolenia. Kiedy wystarczy jedynie zgłoszenie? Procedura ta uzależniona jest od planowanego czasu użytkowania konstrukcji, w związku z tym:

  • zgłoszenie - jest niezbędne, jeśli planowane konstrukcje stalowe użytkowane będą do 180 dni (jeden sezon). Zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy należy przedłożyć w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Tymczasowe hale stalowe należy rozebrać po upływie 180 dni lub przenieść w inne miejsce;
  • pozwolenie na budowę - jeśli planujemy użytkować halę dłużej niż 180 dni, wtedy niezbędne staje się wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Pozwolenie dotyczy hal całorocznych, a ich budowa może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu pozwolenia.

Zamiana hali tymczasowej na całoroczną

Wzniesienie tymczasowych hal stalowych na zgłoszenie nie wyklucza ich późniejszej zamiany na całoroczne konstrukcje stalowe. Chcąc użytkować tymczasową halę stalową dłużej niż 180 dni, należy złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek o pozwolenie na budowę. Dostarczenie wniosku przed upływem 180 dni od wzniesienia konstrukcji stalowej zwalnia nas z obowiązku jej demontażu lub przeniesienia w inne miejsce do momentu otrzymania decyzji administracyjnej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, należy zadbać o dostarczenie do urzędu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz dopilnowanie innych formalności związanych z budową.

Autor: www.gaj-stal.com.

Komentarze