Konstrukcja posadzki przemysłowej na gruncie

Podłoga przemysłowaPosadzkom przemysłowym stawia się szereg wymagań uzależnionych od sposobu użytkowania budynku. Posadzki te muszą być przede wszystkim odporne na czynniki mechaniczne i chemiczne, przenosić obciążenia własne i użytkowe oraz zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. Często także powinny być zdolne do odprowadzania ładunków elektrycznych oraz zapewniać odpowiednią izolacyjność termiczną.

Projektując warstwy posadzki przemysłowej projektant bierze pod uwagę m.in.:

  • przeznaczenie budynku i związane z nim wymagania użytkowe,
  • warunki gruntowo-wodne występujące na danym terenie,
  • obciążenia, które będą działać na posadzkę (statyczne, dynamiczne, chemiczne, klimatyczne).

Ważne jest, by na etapie projektowania prawidłowo przewidzieć wielkość, rodzaj i układ obciążeń, które zależą od sposobu użytkowania budynku. Na przykład w magazynach duże znaczenie ma sposób rozmieszczenia regałów i ciągów komunikacyjnych oraz obciążenie tych regałów.

Warstwy posadzki przemysłowej

Układ warstw posadzki przemysłowej kształtuje się zazwyczaj w następujący sposób: podbudowa, warstwa poślizgowa, beton podkładowy, hydroizolacja, termoizolacja, warstwa rozdzielająca, betonowa płyta nośna, posadzka.

Podłoga może mieć również mniej warstw, np.: podbudowa, warstwa poślizgowa, betonowa płyta nośna, posadzka.

Podbudowa

Podbudowę układa się na podłożu gruntowym, które musi mieć przede wszystkim odpowiednią nośność. Jeśli grunt nie ma wymaganych parametrów, konieczna jest jego wymiana lub wzmocnienie.

Podbudowę mogą stanowić: mieszanki żwirowe i piaszczysto-żwirowe, tłuczeń lub kliniec, chudy beton, grunt stabilizowany wapnem lub cementem. Jej rodzaj i grubość zależy od parametrów geotechnicznych gruntu i obciążeń, które będą działać na posadzkę. Zazwyczaj ma ona grubość od 15 do 40 cm.

Warstwa poślizgowa i rozdzielająca

Warstwę poślizgową i rozdzielającą najczęściej wykonuje się z folii polietylenowej o grubości minimum 0,3 mm. Czasem układa się podwójną warstwę folii. Warstwę rozdzielającą może też stanowić folia z polichlorku winylu albo poliizobutylenowa.

Hydroizolacja i termoizolacja

Hydroizolację wykonuje się z bezszwowych grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych polimerami (tzw. mas KMB), rolowych materiałów bitumicznych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych) lub ze zgrzewanych membran z tworzyw sztucznych.

Na termoizolację zalecany jest polistyren ekstrudowany (XPS). Przy mniejszych obciążeniach stosuje się także specjalne odmiany polistyrenu ekspandowanego (np. styropian EPS 200-036).

Betonowa płyta nośna

W posadzkach przemysłowych wykonuje się następujące rodzaje płyt:

  • niezbrojone,
  • zbrojone siatkami lub prętami,
  • zbrojone włóknami stalowymi, syntetycznymi (zwykle polipropylenowymi) lub szklanymi,
  • zbrojone stalą sprężającą.

Rodzaj płyty zależy od wielkości i rodzaju obciążeń, które będą działać na posadzkę, a także od nośności gruntu i podbudowy. Płyty mają zazwyczaj grubość od 12 do 30 cm i są wykonane z betonu klasy co najmniej C20/25.

Posadzka

Materiałów na posadzki podłóg przemysłowych jest bardzo wiele. Najczęściej wykonuje się posadzki betonowe, cementowe, żywiczne, rzadziej ceramiczne, bitumiczne. Rodzaj posadzki zależy od przeznaczenia budynku i sposobu jego użytkowania. Na przykład posadzki w chłodniach powinny być przede wszystkim odporne na uderzenia i zmienne temperatury. Posadzki w halach wystawowych i salach sprzedaży muszą być odporne na ścieranie, łatwe w utrzymaniu czystości, powinny też dobrze wyglądać. Z kolei posadzki w magazynach muszą być antypoślizgowe, odporne na uderzenia, a także na czynniki chemiczne i mechaniczne.

Autor: www.cobouw.pl.

Komentarze