Nawiewniki (nawietrzaki) okienne - rodzaje, wydajność, montaż

Nawiewniki okienneAby zapewnić zdrowie, dobre samopoczucie i komfort, jak również bezpieczeństwo, należy zadbać o sprawną wentylację pomieszczeń, w których przebywamy na co dzień. Dzięki regularnej wymianie powietrza w pomieszczeniach, możliwe jest obniżenie stężenia zanieczyszczeń występujących w powietrzu wewnętrznym, takich jak chociażby dwutlenku węgla - wydychanego przez ludzi czy tlenku węgla - powstającego w wyniku niepełnego spalania paliw (np.: drewna, gazu, węgla) i spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, koniecznego do zupełnego spalania. W celu usprawnienia wentylacji powietrza w domu instaluje się nawiewniki (nawietrzaki) okienne.

Czym są nawiewniki (nawietrzaki) okienne?

Nawiewniki okienne, zwane również nawietrzakami, są to szczeliny wentylacyjne, które wyposażone zostały w system regulacji przepływu powietrza i doprowadzają do wnętrza pomieszczenia świeże powietrze z zewnątrz, które z kolei "wypycha" zużyte powietrze (na zasadzie różnicy ciśnienia) przez wywiewny przewód wentylacyjny.

Montowanie nawiewników powietrza jest wręcz konieczne w sytuacji, gdy dany budynek obsługiwany jest przez jedną z następujących instalacji:

 • wentylację grawitacyjną - naturalną,
 • wentylację mechaniczną wywiewną,
 • wentylację hybrydową - przepływ powietrza dokonuje się dzięki współdziałaniu sił naturalnych połączonych z pracą wentylatora.

Rodzaje nawiewników (nawietrzaków) okiennych

Generalnie nawiewniki klasyfikuje się według różnych parametrów.

I tak, biorąc pod uwagę:

1.    Regulację stopnia otwarcia:

 • ręczne,
 • automatyczne.

2.    Lokalizację:

 • okienne,
 • ścienne,
 • nadokienne.

3.    Sposób działania:

 • higrosterowane,
 • ciśnieniowe,
 • termostatyczne.

4.    Nawiewniki w wykonaniu specjalnym - z wytłumieniem akustycznym.

Nawiewniki okienne można zamontować w oknach PVC, aluminiowych oraz drewnianych.

Montuje się je najczęściej w górnej części okien lub drzwi balkonowych, w postaci prostokątnych, wąskich listew, mających długości około 40 cm. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość montowania zarówno w oknach nowo wstawianych, jak w starszych modelach, we wszystkich rodzajach ram okiennych: plastikowych, aluminiowych oraz drewnianych.

Działanie poszczególnych  rodzajów nawiewników okiennych

 • Nawiewniki o regulacji ręcznej - Są najprostszymi urządzeniami tego typu. Ich budowa składa się z obudowy, przesłony wypuszczającej powietrze oraz mechanizmu sterującego. O stopniu otwarcia wywietrznika decyduje użytkownika, który sam reguluje ilości napływającego powietrza. Są one najmniej wygodne, ponieważ wymagają każdorazowo podejście do okna w celu zmiany stopnia jego otwarcia. Nawiewniki o regulacji ręcznej nie chronią przed nadmiernym napływem powietrza i nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.

 • Nawiewniki o regulacji automatycznej - Są znacznie wygodniejsze od tych sterowanych ręcznie. Ich stopień otwarcia zależny jest od takich parametrów, jak względna wilgotność powietrza czy różnica ciśnienia. W przypadku nawiewników z precyzyjnymi nastawami istnieje możliwość ustawienia przysłony w jednej z 5 pozycji otwarcia, uzyskując w ten sposób przepływ powietrza od 6 (w przypadku pozycji 1) do 30 m3/h (w przypadku pozycji 5).

 • Nawiewniki automatyczne higrosterowane - Wyposażone są w higrometr, który steruje przepływem powietrza w zależności od wzrostu wartości jego wilgotności w pomieszczeniu. Stabilizacja poziomu wilgoci w powietrzu wewnętrznym zapobiega skraplaniu się pary wodnej w mieszkaniu, a w ten sposób rozwojowi grzybów pleśniowych. Czujnik higrosterowany składa się z taśmy poliamidowej, która pod wpływem zmiany wilgotności przepływającego wokół niej powietrza, zmienia swoją długość, powodując tym samym zmianę przepustowości urządzenia. Urządzenie to jest bezobsługowe i nie wymaga użycia prądu. Nawiewniki automatyczne higrosterowane pracują w zakresie wilgotności od 35 do 65%. Przy wilgotności równej bądź mniejszej od 35 proc. przepływ jest minimalny, zaś przy wilgotności powyżej 65% nawiewnik jest całkowicie otwarty.

 • Nawiewniki automatyczne ciśnieniowe - Są to urządzenia samoregulujące, które aktywują się pod wpływem różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.  Każdy tego typu nawiewnik posiada okap lub blokadę ograniczającą napływ powietrza, która umieszczona jest w samym nawiewniku, i która przy określonej maksymalnej wydajności nawiewnika nie dopuszcza do zwiększenia przepływu powietrza. Nawiewniki ciśnieniowe montowane są w górnych, poziomych profilach okna i składają się z regulatora (po wewnętrznej stronie) oraz czerpni powietrza (po zewnętrznej).

 • Nawiewniki okienne termostatyczne - Tego typu urządzenia zawierają samoczynną regulację termostatycznym siłownikiem woskowym, który reguluje przepływ powietrza w zależności od warunków pogodowych. Istnieje też możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu, aż do zamknięcia włącznie. Jego regulator przepływu jest ustawiany na szybkie zamykanie przepustnicy napływu powietrza w momencie spadku temperatury w okolicach termostatu do 18oC. natomiast wzrost temperatury do 20oC spowoduje stopniowe otwieranie się przepustnicy, aż do uzyskania pełnego otwarcia przy temperaturze 22oC. Oczywiście możliwe jest ustalenie innego zakresu pracy regulatora.

 • Nawiewniki w wykonaniu specjalnym - z wytłumieniem akustycznym - Charakteryzują się tym, że wyposażone zostały w specjalną piankę dźwiękochłonną, która redukuje przenikanie hałasu z zewnątrz. Dzieje się tak poprzez dodanie do właściwego nawiewnika odpowiedniego elementu (do okapu i łącznika akustycznego), zawierającego materiał tłumiący.

Wydajność nawiewnika okiennego

Wybierając odpowiedni model wywietrznika okiennego należy wziąć pod uwagę fakt, iż wielkość strumienia powietrza, przepływającego przez całkowicie zamknięty nawiewnik, powinna wynosić 20-30% jego maksymalnej wydajności.  Warto również zasugerować się funkcją pomieszczenia, obliczając końcową wydajność nawiewnika. I tak strumień objętości powietrza, przepływającego przez otwarty powinien kształtować się w granicach:

 • nawiewnik do pokoju mieszkalnego - 30 m3/h,
 • nawiewnik do oddzielnej toalety - 30 m3/h,
 • nawiewnik do kuchni z oknem zewnętrznym i z kuchnią elektryczną - 30 m3/h (przy 3 osobach w gospodarstwie) lub 50 m3/h (przy 5 osobach),
 • nawiewnik do kuchni z oknem zewnętrznym i z kuchnią gazową lub węglową - 70 m3/h.

Montaż nawiewników okiennych

Montowanie nawiewników okiennych ma wiele zalet, w tym:

 • jest to prosty, tani i energooszczędny system,
 • zapewnia, w sposób ciągły i kontrolowany, prawidłową pracę systemu wentylacji grawitacyjnej bądź mechanicznej wentylacji wywiewnej, na poziomie od minimalnego do maksymalnego strumienia powietrza,
 • reguluje i kontroluje przepływ strumienia powietrza w zależności od warunków meteorologicznych, a także wymagań użytkowników,
 • doprowadza do mieszkania świeże powietrze zewnętrzne i usuwa "zużyte", przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach,
 • przez doprowadzone powietrze ograniczają, a nawet likwidują wykraplanie się pary wodnej na oknach i nadprożach, dzięki czemu nie dochodzi do rozwoju grzybów pleśniowych.

  Komentarze