Podpory rurociągów - jaki system wybrać?

Podpory rurociągówPodpory są ważną częścią każdego rurociągu. Muszą utrzymać jego ciężar i zachować stabilność, a przy tym same muszą spełniać określone normy jakości.

Mocowanie podpór

Podpory stosuje się we wszystkich rodzajach rurociągów, bez względu na to, jaka jest ich średnica i z jakiego materiału zostały wykonane. Pomiędzy obejmami rur muszą być zachowane odpowiednie odległości - ich wartość wylicza się na podstawie rodzaju zastosowanych rur, ich średnicy oraz temperatury cieczy.

Podpory stałe muszą być zamocowane w miejscach, w których rurociąg zmienia swój bieg, w miejscach rozgałęzień przewodów, przy uzbrojeniach oraz punktach czerpalnych. Obejmy powinny zapewniać właściwe przeniesienie sił związanych z obciążeniami, a ich średnica musi być dobrana w taki sposób, by powierzchnia przewodu nie była narażona na uszkodzenia mechaniczne. Podpory wykonane są najczęściej ze stali kwasoodpornej albo ocynkowanej. Podstawy wymiarowania rurociągów są oparte na normie Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych: Rurociągi (http://www.bg.polsl.pl/strony/eurokody_wykaz.pdf). Podpory tego typu można zamówić na stronie www.witzenmann.com.pl.

Podpory dla rurociągów stalowych

Przy przesyle cieczy o niewysokiej temperaturze współczynnik rozszerzalności stali ma na tyle niską wartość, że nie odgrywa większej roli - o wiele ważniejszy w takiej sytuacji jest ciężar rur oraz medium. Przy rurociągach energetycznych (zabudowa pozioma) stosuje się podparcia ślizgowe i kulkowe. Temperatura czynnika może sięgać 550 st. C. Podparcia ślizgowe ze stopą spawaną albo skręcaną mogą być przytwierdzane do konstrukcji stalowej bądź do stropu żelbetowego. Przy temperaturach do 300 st. C można stosować odmianę ciężką. Te same metody wykonania stosuje się przy podparciach kulkowych. Kolejnym rodzajem są podpory jednosprężynowe ślizgowe - stosuje się je przy przemieszczeniach pionowych rurociągu. Podparcia dwusprężynowe mogą być stosowane zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Podpory dla rur z tworzywa sztucznego

Współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej dla tworzyw sztucznych jest większy niż w przypadku stali, dlatego przy projektowaniu systemu podpór należy uwzględnić zmiany w tym zakresie - kluczowy jest projekt rozmieszczenia punktów stałych, tak by nie było możliwości swobodnego wydłużania się przewodów. Średnica obejmy nośnej musi być większa od zewnętrznej średnicy rury o około jeden procent, dodatkowo obejma powinna być zabezpieczona wykładziną chroniącą przed uszkodzeniami.

Komentarze