Podstawowe parametry żurawi wieżowych

Żuraw wieżowyŻurawie wieżowe, to dość skomplikowane narzędzia dźwigowe. Pozwalają one na przemieszczanie dużych i ciężkich towarów i to w ogromnym zasięgu operacyjnym. Nie bez kozery, zaliczane są one do największych maszyn budowlanych. Podobnie jak każde inne urządzenie, również i one charakteryzują się określonymi parametrami.

Udźwig - podstawowy parametr każdego żurawia

Żuraw wieżowy, ma określony udźwig. Jest to maksymalna masa, jaką może on podnieść, bez ryzyka uszkodzenia samego dźwigu, bądź też innych jego elementów. W przypadku największych dźwigów, jest to aż 80 ton. Udźwig ten całkowicie wystarczy, jeśli mówimy o budowie nawet największych nieruchomości, takich jak nowoczesne hotele, bloki czy drapacze chmur.

Warto jednak pamiętać, że udźwig takiego żurawia, jest zależny od długości wysięgnika. Nietrudno zauważyć, że im dłuższa odległość, na której znajduje się wysięgnik, tym większe obciążenie konstrukcji samego żurawia. Jeśli więc mówimy o wspomnianych 80 tonach, to prawdopodobnie wartość ta będzie znacznie niższa, w przypadku przenoszenia materiału na możliwie najdłuższym wyciągu.

Wysięg żurawia

Każdy żuraw wieżowy, ma również określony swój wysięg. Jest to parametr, który określa odległość, dzielącą hak wysięgnika od osi obrotu konstrukcji samego żurawia. Parametr ten jest stały, ale warto pamiętać o tym, że nośność samego żurawia, jest zależna od długości wysięgu.

W praktyce, może się więc okazać, że transport cięższego ładunku, będzie wymagał od nas skrócenia wysięgu żurawia.

Wysokość użyteczna podnoszenia

Parametr ten, określa odległość pionową, pomiędzy powierzchnią poziomą podłoża a osią poziomą haka, gdy znajduje się on w najwyższym punkcie i w danym wysięgu. Ze względu na to, że zarówno wysięg żurawia, jak i jego maksymalne obciążenie, są wartościami zmiennymi, również i ten parametr, mierzony w metrach, będzie wartością zmienną.

W praktyce, będzie on oznaczał maksymalną wysokość, na którą przy danej wartości wysięgu, będzie można podnieść transportowany ładunek, bez ryzyka uszkodzenia samego dźwigu.

Moment roboczy żurawia

Parametr ten, jest iloczynem wartości udźwigu żurawia i jego wysięgu. Ze względu na to, że obydwa parametry są względem siebie odwrotnie proporcjonalne, wartość momentu roboczego jest raczej wartością stałą.

Pole powierzchni działania

Bardzo ważnym parametrem każdego żurawia wieżowego, jest jego pole działania. Jest ono zależne przede wszystkim od wysięgu dźwigu. W związku z tym, że żuraw wykonuje ruch obrotowy dookoła swej pionowej osi, pole powierzchni operacyjnej dźwigu, również ma kształt kolisty.

Podsumowując, wyżej wymienione parametry, to tylko niewielka część danych, jakie można uzyskać na temat każdego żurawia, w tym żurawia wieżowego. Pod wieloma względami, bardzo podobne parametry ma np żuraw HDS.

Dobór odpowiednich parametrów żurawia jest szczególnie ważny, gdyż ewentualna ich korekta, jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym i czasochłonnym. Żuraw, to nie wózek widłowy. Jest niewspółmiernie większym i bardziej zaawansowanym narzędziem transportowym.

Komentarze

Macoń
Test po zmontowaniu żurawia w miejscu budowy jest też bardzo ważny, bo dzięki testowi można poprawić mocowania przeciwwagi i lepiej wyważyć ramię z przeciwwagą. Ma to kluczowe znaczenie dla sporych rolek łożyska wykonanych z twardych stopów. Ten element wielkiego żurawia ma kluczowe znaczenie, bo kompletne łożysko jest opcją bardzo drogą, a jego przedwczesne zużycie to spory koszt dla firmy eksploatującej sprzęt.
Patryk
Żuraw unosi się wraz z budowaną konstrukcją i jest on kotwiczony do dostatecznie wytrzymałych elementów konstrukcyjnych budowli za pomocą dedykowanych mocowań. Te mocowania mają kształt kwadratu i są dość masywne i łączy się je z budynkiem oraz z dźwigiem w sposób przewidziany przez producenta. Dźwig ustawia się go na konstrukcjach kratownicowych, które są lekkie i bardzo wytrzymałe. Istotnym jest też i to, że łatwo można podwyższać taki dźwig, bo producenci żurawi wieżowych nieustannie modyfikują tego typu konstrukcje, po to by ich unoszenie było sprawą znacznie łatwiejszą niż było te dziesięć lat temu. Nie zmienia się jedynie to, że te konstrukcje mają gigantyczne łożyska rolkowe, przeciwwagę z betonowych płyt i na samym końcu ramienia mogą podnosić tylko te najmniejsze ciężary. Istotnym czynnikiem są też porywy wiatry, a konkretniej prędkość jaką osiągają. Dźwigi wytwarza się tak by radziły sobie z wiatrem osiągającym pewną prędkość. Obecnie określoną wytrzymałość te konstrukcje osiągają przy niższej masie. Ta ewolucja jeśli chodzi o wytrzymałość i masę ma sens, bo dzięki niższej masie własnej żuraw łatwiej unosi się na wyższe poziomy i co najistotniejsze jest to opcja bardziej ekonomiczna. Ta ewolucja ma jednak sens tylko wtedy gdy zachowaną zostanie precyzja. Mowa tu dokładnie o tym, że każda z rolek olbrzymiego łożyska rolkowego musi zostać wykonana z należytą precyzją. Każde rozkładanie i montaż tego sprzętu też musi przebiegać z zachowaniem norm, które określił producent.