Stropodach: konstrukcja, rodzaje, materiały, izolacja

Stropodach zielonyDach jest zbiorem elementów zamykających obiekt od góry oraz zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi. Każdy dach składa się z konstrukcji nośnej oraz warstwy pokrycia, w budynkach mieszkalnych dodatkowo występuje jeszcze warstwa termoizolacji.

Zadaszenie wykonane nad budynkiem mieszkalnym musi spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jego kształt oraz funkcjonalność zależy od wybranego rodzaju konstrukcji i zastosowanych materiałów.

Poza dachami o tradycyjnej formie istnieje również forma zadaszenia płaskiego, pełniąca zarówno funkcję stropu nad ostatnią kondygnacją jak i dachu, nazywa się ją stropodachem. Ustrojem nośnym w takich konstrukcjach jest strop, zazwyczaj poziomy, spadki uzyskuje się przez wprowadzenie warstwy go kształtującej np. z wylewki betonowej lub ścianki ażurowej. Istnieje wiele rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stropodachów, pod względem budowy można je podzielić na następujące rodzaje:

 • stropodach pełny (niewentylowany),
 • stropodach odpowietrzany,
 • stropodach wentylowany,
 • stropodach odwrócony,
 • stropodach zielony.

Stropodach pełny ( niewentylowany)

Stropodach pełny składa się ze szczelnie ułożonych warstw. Na paroizolacji położonej na warstwie konstrukcyjnej umieszcza się materiał termoizolacyjny. W przypadku gdy materiał termoizolacyjny jest miękki to układa się na nim warstwę gładzi cementowej. Pokrycie stanowi materiał hydroizolacyjny np. podwójna warstwa papy termozgrzewalnej.
W stropodachach pełnych jako materiał termoizolacyjny zaleca się zastosowanie płyt twardych z wełny mineralnej, albo płyt styropianowych lub z pianki poliuretanowej. Ponieważ warstwa spadkowa jest znacznej grubości, dlatego do jej wykonania należy stosować materiały możliwie jak najlżejsze.

Stropodach odpowietrzany

Stropodach odpowietrzany układem warstw bardzo przypomina stropodach pełny. Różni się tylko tym, że w podłożu pod powierzchnią pokrycia tworzy się niewielkie kanaliki. Zapobiegają one zawilgoceniu materiału izolacyjnego, chronią przed powstawaniem pęcherzy pod warstwą wodoszczelną oraz usuwają parę wodną i nadciśnienie powietrza spod jej powierzchni. Kanaliki odpowietrzające wykonuję się układając papę perforowaną lub płyty styropianowe w pewnych odstępach, pozwalając na powstanie wolnych przestrzeni bezpośrednio pod pokryciem z papy. W celu prawidłowego działania kanaliki powinny mieć kontakt z powietrzem zewnętrznym, można go zapewnić po przez wykonanie odpowiedniej obróbki blacharskiej bądź zastosowanie odpowietrzników na powierzchni dachu.

Stropodach wentylowany

Idea stropodachu wentylowanego opiera się na zjawisku cyrkulacji powietrza wprowadzonego w przestrzeń wentylowaną i wyprowadzonego przez otwory wentylacyjne lub system kominów. Pusta przestrzeń znajdująca się nad warstwą termoizolacji pozwala na wyrównanie ciśnienia powietrza i usunięcie pary wodnej. Jeżeli nawet nastąpi wykroplenie pary wodnej na konstrukcji podtrzymującej warstwę hydroizolacji, to w ciągu kilku dni zostanie one osuszone i usunięte za pomocą krążącego powietrza. Stropodachy wentylowane posiadają następujące warstwy: warstwa konstrukcyjna, paroizolacja, termoizolacja, warstwa wentylowana, warstwa konstrukcyjna pod pokrycie dachowe, pokrycie dachowe.

Wymaga się aby łączna powierzchnia przekrojów otworów wentylacyjnych stanowiła przynajmniej 1‰ całkowitej powierzchni stropodachu. Najlepiej gdy otwory rozmieszczone są na wszystkich ściankach attykowych. Zapewni to nieprzerwany przepływ powietrza, niezależny od kierunku wiejącego wiatru. Otwory powinny być równomiernie rozłożone i zabezpieczone siatką. Ewentualne docieplenie takiego stropodachu jest łatwe i nie wymaga naruszenia konstrukcji, przez otwory wentylacyjne wdmuchiwany jest sypki materiał termoizolacyjny za pomocą specjalnych pomp. Umożliwia to dowolne kształtowanie grubość warstwy ocieplenia.

Stropodach odwrócony

W stropodachach odwróconych izolację termiczną układa się na warstwie hydroizolacji ułożonej bezpośrednio na stropie. Pozwala to ochronić izolację przeciwwodną od wpływu zmiennych warunków atmosferycznych, promieniowania UV oraz uszkodzeń mechanicznych. Ocieplenie nie jest przyklejane do warstwy hydroizolacyjnej, należy je docisnąć kolejną warstwą aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Warstwę ocieplenia przykrywa się od zewnątrz warstwą żwiru bądź płyt betonowych, w celu dociążenia jej na całej powierzchni oraz zapewnienia odpowiedniej nawierzchni tarasu. Jako ocieplenie dachu odwróconego należy stosować materia izolacyjny charakteryzujący się dużą wytrzymałością i hydrofobowością.

Szczelność dachu odwróconego sprawdza się w łatwy sposób, zatyka się wszystkie odpływy na trzy doby i zalewa dach wodą do wysokości 10cm. Jeżeli wystąpi nieszczelność, na spodzie stropu pojawią się plamy wilgoci. Aby uniknąć zamulania warstw filtracyjnych, nie można na dachu stosować ziemi ogrodowej oraz humusu. Stropodach odwrócony daje wiele możliwości funkcjonalnego zagospodarowania dachu, jako tarasu lub rekreacyjnej strefy zieleni. Zastosowanie najnowszych technologii pozwala na wykonanie w pełni poziomej nawierzchni tarasu, opartej na podporach o regulowanej wysokości i kącie nachylenia. Technologię tą zastosowano np. podczas remontu muzeum morskiego w Gdyni.

Stropodach zielony

Dach zielony to warstwa roślinna uprawiana na tarasach, stropach, dachach, która w trwały sposób jest związana z warstwami dachu i może być zakwalifikowana jako powierzchnia czynna biologicznie. Dachy zielone dzielą się na ekstensywne i na intensywne, w zależności od rodzaju różny jest układ warstw oraz funkcja spełniana przez dach.

Dach zielony intensywny wykonuje się zazwyczaj na stropodachu o odwróconym układzie warstw. Pełni on funkcję zielonego tarasu, na powierzchni którego można tworzyć ścieżki i ciągi komunikacyjne. Dachy intensywne z założenia mają służyć wypoczynkowi i rekreacji ludzi. Składa się on z następujących warstw technicznych:

 • warstwa konstrukcyjna,
 • hydroizolacja,
 • warstwa ocieplenia,
 • warstwa ochronna np. geowłóknina,
 • warstwa drenażowa np. kruszywo o drobnej frakcji,
 • warstwa filtracyjna,
 • warstwa wegetatywna.

Warstwę wegetatywną stanowią zazwyczaj substraty porowate np. mielona cegła, kruszywo keramzytowe lub wulkaniczne wymieszane z glebą naturalną. Miąższość warstwy glebowej zależna jest od rodzaju nasadzeń i wynosi od 20cm do 100cm. Ma to swoje odbicie w ciężarze takiego dachu, który może wynosić nawet 1000 kg /m3.

Zielony dach ekstensywny jest nieużytkowym zazielenieniem dachu o niewielkiej grubości pokrywy glebowej w granicach 10 do 15cm. Dachy takie służą przeważnie do ukrycia pokrycia dachowego, poprawy mikroklimatu wokół budowli, zwiększeniu izolacyjności cieplnej, ochrony hydroizolacji przed szkodliwym działaniem warunków zewnętrznych oraz ograniczeniu ilości wody opadowej spływającej z dachu.

Dach ekstensywny wykonuje się zarówno na stropodachu o tradycyjnym układzie warstw jak i na stropodachu odwróconym. Dach ten zabezpiecza izolację przeciwwodną przed starzeniem, czynnikami zewnętrznymi oraz ogniem. Wydłuża to jej żywotność nawet trzykrotnie.

Gwałtowny rozwój budownictwa miejskiego przyczynia się do ograniczania powierzchni terenów zielonych. Buduje się coraz wyższe i większe budynki, zapominając o wydzieleniu powierzchni na parki i miejsca zielone. Koncepcja dachu zielonego może być doskonałym sposobem na zachowanie równowagi między naturą a infrastrukturą stworzoną przez człowieka. Zadaszenia zielone pozwalają w wydatny sposób poprawić mikroklimat i estetykę w centrach miast. Zmieniając je z betonowych pustyń na bardziej zielone i przyjazne człowiekowi.

Komentarze