Zastosowanie regulatora temperatury PID w centralnym ogrzewaniu

Regulator temperatury PIDRegulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący, od angielskich nazw członów w skrócie zwany PID, to podstawowy regulator temperatury w układach centralnego ogrzewania, niezależnie od tego, czy wymiennikami ciepła są zwykłe grzejniki czy też zatopione w posadzce rurki grzania podłogowego. Jak jednak działa to tajemnicze urządzenie? O tym właśnie poniżej.

Technicznie rzecz ujmując

Do zrozumienia zasady działania urządzenia, jakim jest regulator temperatury konieczna jest podstawowa znajomość pewnych terminów. Jednym z nich jest uchyb, czyli różnica pomiędzy zadaną przez nas temperaturą, do jakiej chcemy nagrzać dom a wartością rzeczywistą, czyli temperaturą panującą w danej chwili. Regulator PID to trzy połączone ze sobą moduły: proporcjonalny (P), który kompensuje uchyb bieżący, całkujący (I), odpowiedzialny za kompensację skumulowanych uchybów z przeszłości oraz różniczkujący (D) kompensujący przewidywane uchyby w przyszłości. Regulator realizuje swą funkcję poprzez dostosowanie sygnału na wejściu dmuchawy, dzięki czemu podwyższa temperaturę w piecu CO, gdy jest ona zbyt niska lub też przerywa działanie dmuchawy, obniżając tym samym temperaturę w chwili, gdy przekracza ona wartość zadaną. Proste prawda? Tylko teoretycznie.

Regulator temperatury PID

Dobór nastaw

Dobór nastaw regulatora PID nie należy wcale do zadań prostych, pomimo iż sterujemy tylko trzema parametrami. Z tego właśnie powodu regulator temperatury, który zastosujemy do naszego ogrzewania centralnego powinien być sprzężony z piecem i powinniśmy unikać wariantów własnoręcznego jego przerabiania. Producenci pieców zazwyczaj oferują zaimplementowane i odpowiednio wysterowane regulatory temperatury, kompatybilne z ich produktami. Regulator najczęściej połączony jest z czujnikiem temperatury płaszcza pieca oraz stanowi sterownik pompy CO i dmuchawy. Zazwyczaj sterujemy wtedy następującymi parametrami pracy pieca:

  • Temperatura nagrzewu: czyli wartość, jaką chcemy osiągnąć na piecu, a co za tym idzie w domu,
  • Temperatura załączenia pompy: czyli początek procesu grzania samych wymienników ciepła (grzejników),

W zależności od stosowanego opału modyfikacji podlegają również takie parametry jak:

  • Czas przedmuchu powietrzem oraz stosunek objętości powietrza do objętości opału: nastawy te zależą bezpośrednio od materiału spalanego i zazwyczaj są podane przez producentów w tabelach nastaw.

Stopień komplikacji

Informacje podane powyżej nie stanowią zapewne nowości dla osób, które mają styczność z własnym CO, jednakże mogą nieco przybliżyć zasadę działania systemu chociażby mieszkańcom bloków, których takie zagadnienia bezpośrednio nie dotyczą. Podstawową funkcją, jaką spełnia regulator temperatury w układzie CO, pozbawionym pomiaru temperatury w samych grzanych pomieszczeniach jest stabilizacja temperatury w piecu. Wymaga to jednak od nas pewnej praktyki i rozeznania. Po kilku paleniach w piecu potrafimy określić, że np. temperatura pieca 65 st. C pozwoli nam w zimowe dni uzyskać 20 st. C w domu. Rzadziej spotykanym, aczkolwiek pewniejszym rozwiązaniem jest dodatkowe połączenie regulatora z układem termopar lub termometrów na wymiennikach ciepła, dzięki czemu jesteśmy w stanie sterować bezpośrednio temperaturą w pomieszczeniu, bez potrzeby empirycznego testowania CO.

Autor: www.czaki.pl.

Komentarze