Zawory - rodzaje i zastosowanie

Zawory przemysłoweZawory przemysłowe spotkamy w naszym życiu na każdym kroku. Ich celem jest zamknięcie przepływu powietrza, substancji lub cieczy, lub regulacja ich przepływu. Zawory wykorzystuje się m.in. w branży spożywczej, chemicznej, czy wydobywczej. Jakie są rodzaje zaworów i jak możemy podzielić je ze względu na zastosowanie?

Czym są zawory przemysłowe?

Zawory przemysłowe to konkretnie zaprojektowane mechanizmy, które mają za zadanie, po ich odpowiednim ustawieniu, regulowanie lub zamykanie przepływu gazów, lub substancji. Budowa zaworów jest dość prosta - każdy zawór posiada gniazdo z otworem przepływowym, które działa na zasadzie współpracy z tzw. zwieradłem, odpowiedzialnym za całą pracę zaworu. Zwieradło, w zależności od zastosowania może mieć postać kuli, grzybka, tłoku, zasuwy, suwaka, iglicy lub klapy. Pozostałą część zaworu stanowi korpus.

Rodzaje zaworów do armatury przemysłowej

Armatura przemysłowa to produkty, służące do instalacji rur przemysłowych, w których przepływać mogą przeróżne substancje. Warto zaznaczyć, że do armatury, poza zaworami, należy zaliczyć także wszelkiego rodzaju końcówki, złącza, węże, czy adaptory. Każdy z elementów armatury do przemysłu powinien spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, być odpornym na wysokie wartości ciśnienia i właściwości żrące mediów.

Zawory do armatury przemysłowej odróżniamy ze względu na ich budowę i konkretne przeznaczenie. Do najpopularniejszych należą:

 • Zawory przemysłowe kulowe - Do sterowania przepływem wykorzystują kulę, w której znajduje się otwór. Jeśli centralny otwór ustawiony jest w takim samym kierunku jak rurociąg, kurki kulowe znajdują się w pozycji otwartej, umożliwiając przepływ substancji lub gazów. Jeśli jednak otwór staje się prostopadły, kurki kulowe obracają się o 90 stopni, tym samym blokując przepływ mediów. Zawory kulowe spotkać można w instalacjach wodnych, chemicznych, paliwowych, czy powietrznych.
 • Zawory przemysłowe zasuwowe - Najpopularniejszy rodzaj zaworów stosowany w wodociągach. Ich budowa pozwala na całkowite odcinanie przepływu mediów lub dławienia i odcinania przepływów, dbając o prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowych.
 • Zawory przemysłowe

 • Zawory przemysłowe klapowe i przepustnice, prościej zwane motylkowymi (nazwa wzięła się od budowy przypominającej motyla) - Częścią, która reguluje przepływ, jest dysk obracający się wokół własnej osi, który połączony jest z wałem. Wał z kolei połączony jest ze siłownikiem, sterującym działaniem całego zaworu. Takie zawory znajdują swoje zastosowanie w odcinaniu przepływu substancji chemicznych, pyłów, substancji spożywczych, czy gazów.
 • Zawory przemysłowe elektromagnetyczne (elektrozawór) - Elementem, który steruje zaworem, jest cewka, działająca na zasadzie elektromagnetyczności. Aby zawór zmienił swoje położenie, należy zmienić sterujący nim sygnał elektryczny. Pole magnetyczne, które powstaje podczas przepływu prądu, przyciąga ruchomą kotwicę lub rdzeń zaworu aż do ogranicznika, tym samym blokując przepływ mediów.
 • Zawory przemysłowe higieniczne - Stosowane w miejscach, gdzie muszą być zachowane najwyższe normy bezpieczeństwa i higieny produktów. Przede wszystkim wykorzystywane są do przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, kosmetycznego, biotechnologicznego i spożywczego.
 • Zawory przemysłowe zwrotne z filtrami - Ich budowa ma na celu zapewnić przepływ substancji w jednym, wybranym kierunku i zabezpieczyć produkty przed cofaniem się w instalacji.
 • Zawory przemysłowe wysokiego ciśnienia - Są przystosowane budową do pracy w miejscach, gdzie występuje bardzo wysokie ciśnienie. W zależności od wybranego modelu zawory mogą pracować pod ciśnieniem sięgającym nawet 500 bar.
 • Zawory do armatury przemysłowej

 • Zawory przemysłowe rozdzielcze -Mają na celu zmieniać kierunek przepływu substancji, szczególnie w miejscach załamania rur.
 • Zawory bezpieczeństwa - Ich zadaniem jest umożliwienie przepływu substancji w momencie, gdy dojdzie do przekroczenia ustalonego ciśnienia.

Wybierając zawory przemysłowe, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę ich przeznaczenie, ale także cechy, którymi się wyróżniają. Są to przede wszystkim: rozmiar gwintu, długość zabudowy, długość gwintu, średnica przelotu, ciśnienie robocze i masa. Każdy zawór powinien być odpowiednio dostosowany do miejsca, w którym będzie pracować. Przede wszystkim należy pamiętać o wartościach ciśnienia, jakie znajdywać się będą w miejscu pracy, aby zawór spełnił wszelkie normy bezpieczeństwa, nie narażając pracowników na wybuch substancji lub gazów.

Podsumowanie

Zawory przemysłowe są elementem instalacji armatury przemysłowej i pełnią bardzo ważną rolę w wielu gałęziach przemysłu. Spotkamy je zarówno w fabrykach, jak i w budynkach mieszkalnych i biurowcach. Zawory wykorzystywane są w instalacjach wodnych, gazowych, ciepłowniczych czy w hydraulice siłowej. Na rynku znajdziemy wiele rodzajów zaworów, które bez problemu spełnią swoją rolę zarówno w mniejszych, jak i większych przedsiębiorstwach.

Komentarze