Generalne wykonawstwo krok po kroku - jak wygląda taka współpraca?

Generalny wykonawcaGeneralny wykonawca to firma, która bierze na siebie znaczną część zadań związanych z budową. Takie stwierdzenie to jednak za mało, by dokładnie wiedzieć, na czym polega taka współpraca z generalnym wykonawcą. Poniżej wyjaśniamy, jak krok po kroku wygląda realizacja inwestycji budowlanej w ramach generalnego wykonawstwa.

Generalne wykonawstwo a etap projektowania budynku

W ramach generalnego wykonawstwa mogą powstawać hale magazynowe i przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, centra handlowe i inne obiekty. Niezależnie od ich rodzaju, etap projektowania jest punktem wyjścia do dalszych działań. Generalny wykonawca może być jednocześnie projektantem. W ramach kompleksowej obsługi inwestycji budowlanej wykonawca zapewnia przygotowanie projektu, ale nie tylko - przedstawia klientowi także kosztorys i harmonogram prac. Inwestor ma na tym etapie wpływ na to, jak będzie wyglądał budynek - może proponować zmiany, a ostateczny projekt zawsze dostaje do akceptacji. Projektowanie w ramach generalnego wykonawstwa rozpoczyna się na długo przed rozpoczęciem budowy. Dzięki temu klient ma dużo czasu na wprowadzenie modyfikacji.

Przygotowania do realizacji: jak generalny wykonawca może pomóc w załatwianiu formalności?

Współpraca z generalnym wykonawcą przy realizacji inwestycji to duże ułatwienie dla inwestora jeśli chodzi o formalności. Przygotowanie do budowy wiąże się z koniecznością otrzymania pozwoleń, decyzji, przygotowywania dokumentacji technicznej i wielu innych dokumentów. Inwestorzy często nie mają czasu, by zajmować się tymi procesami, może brakować im także kompetencji i doświadczenia.

W ramach usługi generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej Inwestorzy mogą skorzystać z wiedzy i umiejętności specjalistów. Dzięki temu etap przygotowywania wniosków i załatwiania innych formalności trwa krócej i jest obarczony mniejszym ryzykiem popełnienia błędów.

Jak wygląda budowa obiektu z generalnym wykonawcą?

Generalne wykonawstwo to kompleksowa obsługa inwestycji - co to oznacza? Wykonawca zajmuje się wszystkim, co związane z pracami budowlanymi:

  • przygotowaniem placu budowy (pracami ziemnymi, podłączeniem mediów);
  • wyszukaniem specjalistycznych firm podwykonawczych;
  • nadzorem nad podwykonawcami;
  • wykonaniem wszelkich niezbędnych instalacji;
  • pracami montażowymi i wykończeniowymi;
  • zagospodarowaniem terenu (budową parkingów i dróg);
  • przekazaniem budynku do odbioru.

Inwestor może bez obaw powierzyć całość tych zadań doświadczonej firmie. Nie oznacza to jednak, że nie ma wpływu na przebieg prac. Jest na bieżąco informowany o postępach, otrzymuje również do akceptacji wszystkie materiały i urządzenia, które zostaną wbudowane na inwestycji. W miarę możliwości może także decydować o wprowadzeniu zmian.

Wsparcie generalnego wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji

Oddanie budynku do użytku to nie koniec kompleksowej obsługi inwestycji. Generalne wykonawstwo obejmuje także bieżącą pomoc w ramach gwarancji. Jeśli w czasie eksploatacji w budynku zostaną stwierdzone jakiekolwiek usterki czy niedociągnięcia, generalny wykonawca szybko zajmie się ich naprawą.

Komentarze