Typowe usterki instalacji fotowoltaicznych - wszystko, co trzeba wiedzieć

Usterki instalacji fotowoltaicznychNawet najlepsze instalacje fotowoltaiczne mogą ulec awarii w czasie wieloletniej eksploatacji. W tym długim okresie ma szansę zdarzyć się wszystko, od uszkodzeń mechanicznych po przepięcia. Wiele zależy od zakupionego sprzętu. Jeżeli postawimy na markowe, cenione produkty, możemy spodziewać się o wiele rzadszych awarii. Warto jednak przygotować się na każdą sytuację i poznać typowe usterki instalacji fotowoltaicznych, by wiedzieć, jak je naprawić.

Przepalony bezpiecznik przepięciowy

Systemy fotowoltaiczne zabezpieczone są dwoma rodzajami zabezpieczeń elektrycznych przepięciowych. Jedno znajduje się po stronie paneli (DC), a drugie po stronie sieci energetycznej (AC). Wyłączniki w razie przepięcia elektromagnetycznego, np. w czasie burzy, doprowadzają ładunek do ziemi poprzez specjalne okablowanie, by chronić falownik. Bezpiecznik po zadziałaniu przeskakuje w trym spalony. Działa jednorazowo, a potem trzeba wymienić wkładkę. Przepalenie bezpiecznika przepięciowego łatwo zdiagnozować. Komponent sprawny ma zielony znacznik, a zużyty - czerwony.

Brak rezystancji okablowania

Sytuację tę spotyka się często podczas pracy instalacji fotowoltaicznej i zwykle sygnalizuje ją falownik odpowiednią ikoną albo diodą na obudowie. Brak rezystancji okablowania powstaje, gdy jedna z żył przewodu DC lub AC ma zwarcie z ziemią. Wówczas należy przejrzeć drożność okablowania. Sprawdzamy zarówno panele słoneczne, jak i przyłącze AC. Kiedy je zlokalizujemy, usuwamy zwarcie.

Uszkodzony panel słoneczny w stringu

Panele słoneczne połączone szeregowo działają tak dobrze, jak ich najsłabszy element. Jeżeli więc w szeregu znajduje się 16 komponentów wykorzystujących ogniwa fotowoltaiczne 300W, a jeden z nich oferuje tylko 250W, wszystkie panele słoneczne będą pracować tak, jakby miały jedynie 250W. To samo dotyczy uszkodzonego modułu. Jeżeli jeden z nich zostanie uszkodzony, cały string się wyłączy. Rozwiązaniem problemu mogą być optymizery odłączające uszkodzony panel. Rozpoznanie wadliwego modułu fotowoltaicznego bywa trudne, dlatego ze wszystkie panele słoneczne pozostają ze sobą połączone. Uwagę powinien jednak zwracać każdy spadek mocy w danym stringu albo jej zanik. Awarię warto zgłosić instalatorowi. Uszkodzenie paneli słonecznych bez atestu na amoniak widać gołym okiem, w postaci wykwitów pod szkłem otaczających ogniwa fotowoltaiczne.

Brak uziemienia w instalacji

Jeżeli system fotowoltaiczny nie jest prawidłowo uziemiony, falownik prawdopodobnie nie wystartuje. Może powodować to brak przyłączenia do uziemienia albo wiązać się z nieprawidłowymi parametrami szyny PE. W takim przypadku trzeba dokonać pomiarów. Warto zlecić to elektrykowi. Brak samego przyłączenia uziemienia do falownika można wykonać, podłączając falownik pod szynę PE.

Typowe usterki instalacji fotowoltaicznych są na szczęście proste do usunięcia. W przypadku tych bardziej skomplikowanych konieczna okaże się pomoc fachowców. Warto pamiętać o okresowych kontrolach pracy instalacji. Wielu użytkowników o niej zapomina, dowiadując się o awariach dopiero po latach, widząc rachunki za energię elektryczną. Straty spowodowane niesprawnością instalacji fotowoltaicznej są nieodwracalne, a często mają banalne przyczyny. Warto zatem reagować na spadki mocy i od czasu do czasu dokonywać kontroli instalacji.

Źródło: www.fotowoltaikaonline.pl.

Komentarze